Priopćenje sa zatvorenoga dijela 80. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 80. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za telekomunikacije (TTE Telecom), 14. listopada 2021. i Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara socijalne politike (EPSCO Social), 15. listopada 2021. Također, usvojena su stajališta za sastanke Vijeća za vanjske poslove (FAC), 18. listopada 2021. te Vijeća za opće poslove (GAC), 19. listopada 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je usmeno izvještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3iRyKms
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/2YzCLEZ
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, povlači se ovlaštenje državnom službeniku Danijelu Škugoru za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva pravosuđa i uprave s danom 14. listopada 2021., na osobni zahtjev te se daje ovlaštenje državnoj službenici Olgi Plazibat Novosel za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva pravosuđa i uprave do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci s danom 15. listopada 2021.
 
Ponovno je dano ovlaštenje državnoj službenici Dijani Matić za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer joj istječe ovlast 23. listopada 2021.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Jadranski naftovod d.d. opoziv dosadašnjeg člana Uprave mr. sc. Stjepana Adanića te njegovo imenovanje predsjednikom Uprave toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju na mandatno razdoblje od četiri godine.
 
Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Imunološki zavod d.d. izbor Tomislava Pokaza, Martine Furlan i Dunje Skoko-Poljak za članove Nadzornog odbora toga društva do provedbe postupka izbora članova, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im je istekao mandat.  
 

Pisane vijesti