86. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u srijedu, 24. studenoga 2021. godine, u 16.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 13.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Također, napominjemo da će, u skladu s odlukom Stožera civilne zaštite, predstavnici medija pri ulasku u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu morati imati EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na COVID-19.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
  1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti potrošača (EU)                              
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (EU)                                                                                         
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o proračunu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 
                       
6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva – Političke deklaracije                                                                                                         
           
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine, za nabavu višenamjenskog borbenog aviona                                               
           
8.         Prijedlog odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela  odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela                                                                                   
9.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka  
 
10.       Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Zagrebačke nadbiskupije   
 
11.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine                                                    
 
12.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) „Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – „otok Sv. Katarina – Monumenti“ i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja                                                                                                 
13.       Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji NATO-a „ALLIED SOLACE“ u Republici Kosovu                                       
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Centru za socijalnu skrb Zadar za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u vezi s izvođenjem radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene građevine Doma za odgoj djece i mladeži u Zadru u Centar za socijalnu skrb Zadar i Dom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar                              
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                                                                                 
                                                                                                          
16.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Republike Azerbajdžana o razmjeni informacija i pomoći u naplati poreznih potraživanja                         
b)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Kazahstana o suradnji u području poljoprivrede
           
17.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkim zapisnikom 11. sjednice Mješovite vladine komisije Hrvatska – Baden-Württemberg                                                                              
 
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)                                                  
b)         Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a u Hrvatskome saboru)                                        
c)         Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine                                                              
d)         Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2020. godinu                                                                                             
e)         Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2020. godini.                        
 
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET – Internal Market and Industry), 25. studenoga 2021.                                                          
b)         Vijeće za konkurentnost – istraživanje i svemir (COMPET – Research and Space), 26. studenoga 2021.                                                               
c)         Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 29. i 30. studenoga 2021.                  
d)        Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 29. studenoga - 3. prosinca 2021.                                                                                                  
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:
2.1.      broj 2021/0428, u vezi s digitalnim uslugama
2.2.      broj 2021/0429, u vezi s ugovorima o kupoprodaji robe
2.3.      broj 2021/0430, u vezi s informacijama javnog sektora
2.4.      broj 2021/0431, u vezi s kaznenim djelima
2.5.      broj 2021/0432, u vezi sa zajedničkim ulaganjima
2.6.      broj 2021/0433, u vezi s pokrivenim obveznicama                            
 
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga tehničkog dogovora i ugovora o kupnji (povjerljivo)                                   
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                          
 
5.         a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)      Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                                     
 
6.         Kadrovska pitanja  
 
7.       Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave