Priopćenje sa zatvorenoga dijela 87. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 87. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 2. prosinca 2021., Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara telekomunikacija (TTE Telecom), 3. prosinca 2021., Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 6. prosinca 2021., Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 7. prosinca 2021., Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 7. prosinca 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske Vlada se očitovala na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde („Narodne novine“, broj 60/21.) Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.    
 
Članovi Vlade usmeno su  izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II).  
 
Također, Vlada je usmeno izviještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. imenovanje dr. sc. Borisa Huzjana za predsjednika Uprave toga društva do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 4. prosinca 2021.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika - Davor Trupković i Nikša Konjevod, zbog isteka mandata. Novim članovima imenovani su Davor Trupković i Helena Jelić, kao predstavnici Ministarstva kulture i medija i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Pisane vijesti | Priopćenja