92. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 23. prosinca 2021. godine, u 11.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu. 
 
Također, napominjemo da će, u skladu s odlukom Stožera civilne zaštite, predstavnici medija pri ulasku u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu morati imati EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na COVID-19.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)      (EU)                                             
 
4.         4.1.      Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima                                                                                                     
4.2.      Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine                                                                           
4.3.      Prijedlog zaključka o produženju besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta                           
4.4.      Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije za otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim na potresom pogođenim područjima                                                                                 
4.5.      Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu                                                               
4.6.      Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji      
4.7.      Informacija o produljenju rokova za primjenu neoporezivog tretmana donacija za potresom pogođena područja u Pravilniku o izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona                                                                        
 
 
5.         Prijedlog zaključka o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje                              
 
6.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine
b)         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024. godine                                                                                              
 
7.         Prijedlog zaključka u vezi s davanjem suglasnosti prije sklapanja ugovora vezanih uz sanaciju štete nastale uslijed potresa, a čije financiranje je u cijelosti ili dijelom predviđeno iz Fonda solidarnosti Europske unije                                                     
 
8.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. - 2027. i Akcijskog plana 2021. - 2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. - 2027.   
     
9.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine                                                     
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine
c)         Prijedlog odluke o donošenju Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
d)        Prijedlog odluke o donošenju Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do  2025. godine                                                                                                     
 
10.       Prijedlog odluke o donošenju Programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora                                                                                                                  
           
11.       Prijedlog uredbe o osnivanju Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“        
 
12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju financiranja projekta „Sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja, 1. faza – karlovačko područje“                                   
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za kreditno zaduženje kod Europske investicijske banke radi refundacije već utrošenih sredstava u projekte iz segmenta obnovljivih izvora energije                                                                  
 
14.       Prijedlog odluke o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku           
                       
15.       Prijedlog odluke o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026.                                                
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o pružanju usluga nabave inozemnih znanstvenih elektroničkih časopisa u 2021. godini                                                                                          
                                                                                                                                                  
17.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka            
 
18.       Prijedlog odluke o financijskom doprinosu Međunarodnom odboru Crvenog križa
                                                                                                                           
19.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2021. godini u Republici Hrvatskoj                             
 
20.       Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2022.                                                                                                                            
 
21.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela                       
 
22.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C „Marina“.                                    
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:       
 
 
1.         Verifikacija Stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 16. prosinca 2021.                                                                                                                
 
2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                                     
 
3.         Prijedlozi za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, broj 121/21.) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                             
 
4.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)   
                                                                                                                   
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                
 
6.         a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu 
b)       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                             
 
7.         Kadrovska pitanja   
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi

Najave