94. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Informacija o objavi javnih poziva za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje šteta od potresa 28. i 29. prosinca 2020.

4.         Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta sanacije mosta Banija - starog mosta preko rijeke Kupe u Karlovcu

5.         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

6.         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje

7.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za razdoblje od 2022. do 2024. godine

8.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti o prodaji udjela imovine Republike Hrvatske na nekretnini u suvlasništvu država sljednica bivše SFRJ u Bernu

9.         Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Rumunjske u području obrazovanja za razdoblje 2021 - 2026

10.       Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske o suradnji na području razmjene podataka i mjerenja nivelmana visoke točnosti

11.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Agencije za distribuciju i evidentiranje Vojnog odbora, NATO (DACAN) koji se odnosi na ustupanje opreme i usluga za komunikacijsku sigurnost Infrastrukture za upravljanje ključevima NATO-a

12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

12.1.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Marijan Pavliček, zastupnik u Hrvatskome saboru)
12.2.    Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskome saboru)
12.3.    Prijedlog rezolucije o klimatskoj i okolišnoj krizi (predlagatelj: Anka Mrak Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)
12.4.    Prijedlog zaključka o obavezi osiguravanja psihološke pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)
12.5.    Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da podnese hitan izvještaj o zdravstvenom stanju nacije (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)
12.6.    Prijedlog odluke o proglašenju 14. svibnja „Hrvatskim danom šećerne bolesti“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)
12.7.    Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2019. i 2020.

13.       Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.

14.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za studeni 2021.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:

a)         broj 2021/2169, u vezi s odlagalištima otpada
b)         broj 2021/2173, u vezi s prodajom robe na daljinu

2.         a)        Dopunjeni zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu očitovanja u vezi s prijedlozima za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, broj 121/21.) ­– davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                   
            b)        Zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu dodatnog očitovanja u vezi s prijedlozima za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske pojedinih članaka Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.), u odnosu na primjenu članka 20. stavka 7. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih  manjina – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                 
            c)        Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu („Narodne novine“, broj 96/17.) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.