100. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas, 7. veljače 2022. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. 

Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće naftne derivate:  – motorne benzine, – dizelsko gorivo te – dizelsko gorivo (plavi dizel). Najviše maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju se za:
 
  • motorni benzin –  EUROSUPER 95 u iznosu od 11,37 kn/l           
  • dizelsko gorivo – EURODIZEL u iznosu od 11,29 kn/l
  • dizelsko gorivo – EURODIZEL BS plavi u iznosu od 6,50 kn/l
 
Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Cijene nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj utvrđuju se slobodno, u skladu s pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi. Međutim, Vlada Republike Hrvatske može, radi zaštite potrošača, regulacije tržišta ili drugih opravdanih razloga, uredbom propisati najvišu razinu maloprodajnih cijena za pojedine naftne derivate, za neprekinuto razdoblje od najduže 90 dana.

Zbog velikog porasta maloprodajnih cijena naftnih derivata Vlada donosi Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Navedenom uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima smiju primijeniti na području Republike Hrvatske. Maksimalni iznosi maloprodajnih cijena sadržavaju cijenu naftnog derivata, trošarinu i PDV. U cijeni naftnog derivata ugrađena je premija energetskog subjekta koja uključuje i maržu.

Potreba za intervencijom i donošenje Uredbe nalazi se u činjenici da je zbog iznenadnih i naglih promjena cijena nafte i naftnih derivata, na svjetskim i nama najbližem referentnom tržištu Mediterana, potrebno u određenom periodu ograničiti maksimalne maloprodajne cijene uvjetovane disbalansom između trenutačne ponude i potražnje.

Obzirom na navedeno, u sadašnjim uvjetima visokih maloprodajnih cijena naftnih derivata postoje dodatne rezerve koje se privremeno mogu iskoristiti kako bi se ublažio negativan utjecaj istih na potrošače i gospodarstvo u cjelini, a sve na način da se temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14, 73/17 i 96/19) donese ova Uredba.

Najviše maloprodajne cijene propisane ovom Uredbom primjenjuju se stoga samo za naftne derivate bez dodanih multifunkcionalnih aditiva (eurosuper 95, eurodizel i eurodizel plavi), dok se za benzine sa više oktana te sva tzv. „premium“ goriva cijene i dalje mogu formirati slobodno.