Priopćenje sa zatvorenoga dijela 103. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 103. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za konkurentnost - unutarnje tržište i industrija (COMPET), 24. veljače 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.      
 
Vlada je dala odgovor Upravnom sudu u Splitu u upravnom sporu protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi poništenja Odluke.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev radi odlaska u mirovinu  razriješen je ravnatelj Uprave za pravne i stambene poslove u Ministarstvu hrvatskih branitelja mr.sc. Vladimir Bergman, s danom 28. veljače 2022., a istovremeno je državnom službeniku Željku Motiku dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave, s danom 1. ožujka, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnoj službenici Maji Vitaljić ponovno dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa i uprave, s danom 6. ožujka 2022., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje ističe 5. ožujka.
 
Državnoj službenici Martini Kuman Kardum ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, s danom 6. ožujka 2022., do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje ističe 5. ožujka.
 
Petar Jeknić imenovan je članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao predstavnik radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. izbor dr.sc. Lukše Lulića, Ive Ivančića, dr.sc. Gorana Granića te mr.sc. Jelene Zrinski Berger za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci jer im 24. veljače 2022. ističe mandat od šest mjeseci.
 
Razriješen je dio članova Upravnog vijeća Hrvatskih voda – Božidar Longin i Ivan Anušić.
 
Donesen je Zaključak kojim se stavlja izvan snage Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 14. siječnja 2021. kojim je određen dr.sc. Tomislav Ćorić za člana Glavne skupštine društva Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, jer društvo Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. više nije utvrđeno u Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Pisane vijesti