Objava natječaja sufinanciranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

U petak, 13. svibnja 2022., u 12 sati, na konferenciji za medije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predstavit će se natječaji sufinancirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u okviru poziva Provedba projekata za održivo gospodarenje otpadom koji se odnose na  izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada.
Iznos bespovratnih sredstava predviđen u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za navedena dva poziva je 434 milijuna kuna.
 
Na konferenciji za medije govorit će ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomska pitanja Zvonimir Savić.
 
Napomena: Molimo predstavnike medija koji će pratiti ovu konferenciju da svoj dolazak u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu najave Službi za odnose s javnošću Vlade na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr sutra do 11h.

Najave