123. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Materijal sa današnje sjednice dostupan je putem poveznica: 
 
 
1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
                                                                                                                                                                                  
2.            Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.