Priopćenje sa zatvorenoga dijela 124. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 124 sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 9. i 10. lipnja 2022., Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET – Internal    Market and Industry), 9. lipnja 2022., Vijeće za konkurentnost – istraživanje i svemir (COMPET – Research and Space), 10. lipnja 2022., Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 12. - 15. lipnja 2022., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 13. lipnja 2022. te Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 14. lipnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
           
Usvojen je Prijedlog odluke o zatvaranju Konzulata, Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata te Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenih konzularnih ureda. Točke su označene stupnjem tajnosti "tajno" i "ograničeno" te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
             
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, o provedbi Nacionalnog programa reformi te o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Lipanj/124%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2007%2006%202022%20(2).xlsx
 
Podzakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Lipanj/124%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2007%2006%202022%20(1).xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, imenovani su predsjednik, članovi i tajnica Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom. Predsjednikom je imenovan Dinko Staničić, članovima brigadir Stanko Hrženjak, brigadir Neven Brozović, Tomislav Kaštela, Mladen Majer, dr.sc. Tomislav Mihetec, Filip Petrač i Nedeljko Zmajić, a tajnicom Nada Brekalo.
 
Imenovani su i predsjednik, članovi i tajnik Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prostora. Predsjednikom je imenovan Dinko Staničić, članovima Vildana Megla, Mladen Novoselec, Vinko Ljubičić, brigadni general Michael Križanec, Ivan Medved, Tihomir Žegrec, Zvonko Šimašek, Miljenko Pentavec, Vlado Bagarić, Goran Pulig, Ivan Skelin i Mario Caganić, a tajnikom Nikica Trošelj.
 
Predsjednikom Nacionalnog povjerenstva za olakšice imenovan je Mladen Stepanić, članovima Maja Caktaš, Tihomir Žegrec, Ivan Divić, Gordana Krpičak, Valentina Zoretić-Rubes, Ivo Puhalović, Mate Melvan i Karolina Kraljak, a tajnicom Diana Elkaz.
 
Dinko Staničić, Marin Puh, Danko Petrin, Nikolina Erceg Drnovšek, mr.sc. Lukša Novak, Nicolas Duthilleul, brigadir Mario Počinok, Vlado Bagarić i Mario Tomac imenovani su članovima Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu.
 
Zbog isteka mandata razriješeni su predsjednik i članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče – Josip Bilaver, Renata Blažeković, Mate Dugandžić, Toni Grgurinović i Joško Nikolić. Novim predsjednikom ponovno je imenovan Josip Bilaver, a članovima Ivan Škarić, Ivo Mihaljević, Jurica Pavlović i Joško Nikolić.
 
Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek Mato Lukić. Novim predsjednikom Upravnog vijeća imenovan je Gordan Žanić.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. imenovanje Ivane Gudelj Tičak za članicu Uprave, do provedbe natječaja za imenovanje člana Uprave Agencije, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Pisane vijesti