Priopćenje sa zatvorenoga dijela 128. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 128. sjednice Vlade, članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješena je glavna tajnica Ministarstva poljoprivrede Renata Lozo, s danom 30. lipnja 2022. Državnoj službenici Danieli Sukalić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva poljoprivrede, s danom 1. srpnja 2022., do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.
 
Razriješene su dosadašnje zamjenice članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ivana Vejić i Tea Peko, a novim zamjenicama članova imenovane su Darija Sinjeri i Silvija Radoš, kao predstavnice Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. imenovanje Frane Barbarića za predsjednika Uprave, a mr.sc. Petra Sprčića i Tomislava Šambića za članove Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
 
Donesen je Zaključak kojim se ne daje odobrenje za vođenje postupka po privatnoj tužbi protiv dr.sc. Marija Banožića, ministra obrane, sukladno odredbi članka 34. Zakona o Vladi Republike Hrvatske.
 
Ujedno je donesen i Zaključak kojim se ne daje odobrenje za vođenje postupka po privatnoj tužbi protiv dr.sc. Gordana Grlića Radmana, ministra vanjskih i europskih poslova, sukladno odredbi članka 34. Zakona o Vladi Republike Hrvatske.

Pisane vijesti