143. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 25. kolovoza 2022., u 12 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 10 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                    
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi
 
3.         Prijedlog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.                            
 
4.         Prijedlog odluke o produžetku financiranja u 2022. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine                                                           
 
5.         Prijedlog odluke o donošenju Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine i Akcijskog plana za provedbu Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do  2024. godine                                                   
 
6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini                                                              
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu
 
8.         a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova                                           
            b)        Prijedlog odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenta            
 
9.         Prijedlog odluke o promjeni naziva Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar u Nacionalnu memorijalnu bolnicu „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar                          
 
10.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Središnjeg registra osiguranika za sklapanje Sporazuma o savjetodavnim uslugama uz naknadu (engl. „RAS“) – potpora u izradi mirovinskog simulacijskog modela i individualnog kalkulatora mirovina                                                                                               

11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina o prihvaćanju prijedloga dužnika Gradnja d.o.o. o načinu namirenja potraživanja Agencije za osiguranje radničkih tražbina                       
 
12.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskim vodama za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                       
 
13.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Zadru za  zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Aglomeracija Zadar – Petrčane“
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zaboku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
d)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Buzetu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                      
 
14.       Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                

15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
           
a)         Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da u skladu s    Općim poreznim zakonom te Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma izvrši nadzor usklađenosti prihoda i imovine nad dužnosnicima opisanim u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (izuzev općinske razine) te nad  pravosudnim dužnosnicima opisanim u Zakonu o sudovima i Zakonu o državnom odvjetništvu (predlagateljica: Karolina Vidović Krišto, zastupnica u Hrvatskome saboru)
            b)         Prijedlog zaključka o potrebi stavljanja u funkciju Banke hrane (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)                         
c)         Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2021.
 
16.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2021. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2021. godini                                                                                                           
 
17.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 57. Vinkovačkim jesenima.                                                                  
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (tajno)                      
 
2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće                                                                                          
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave