145. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 1. rujna 2022., u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 9 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama                                                                                                      
 
3.         Prijedlog izvješća predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u svibnju i lipnju 2022.                                                          
 
4.         Prijedlog uredbe o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka                
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu CT uređaja za potrebe hitne radiologije                                     

6.         Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.                                                      
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje trogodišnjih okvirnih sporazuma za nabavu inozemnih znanstvenih baza podataka u 2022. godini i preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini                                                       
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza                                                                             
9.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti vezanih uz izgradnju i opremanje centara za gospodarenje otpadom                                                           
 
10.      
a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Oprisavci za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Pićan za zaduženje kod OTP banke d.d., Split                                                                                          
11.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i islamskog usmjeravanja Islamske Republike Irana u područjima kulture i umjetnosti za godine 2022. - 2025. (1401. - 1404.)
                                                                                                                     
12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                          
b)         Izvještaj o radu Hrvatske agencije za osiguranje depozita i izvještaj o radu sustava osiguranja depozita za 2021. godinu, Revidirani financijski izvještaji Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu i Izvješće o radu Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu
c)         Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu                                         
d)        Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkog pravobranitelja    
 
13.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2021. godini                                                                                        
 
14.       Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2021. godinu                 
 
15.       Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2021. godinu.                                                                              
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                            
2.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                                      
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi

Najave