149. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u srijedu, 14. rujna 2022., u 12 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 10 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 
1.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                                      
 
2.             Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                                                                                                            
3.             Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                       
 
4.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (EU
 
5.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu                                                                                                                                  
 
6.             Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita (EU)                                                                                                                                 
 
7.             Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (EU)
                                                                                                                                                               
8.             Nacrt konačnog prijedloga zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
    
9.             Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na tržištu energenata
                                                                                                                                                       
10.          Prijedlog odluke o povećanju proizvodnje prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
 
11.          Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela   
 
12.          Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela - Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar - Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, Dubrovačko-neretvanska županija                             
 
13.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za osiguranje radničkih tražbina o otpisu nenaplativih stečajnih tražbina u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2021.
                                                                                                                                                                                   
14.          Prijedlog odluke o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača                                                                                               
 
15.          Prijedlog uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (EU)                                                                                                                             
 
16.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kneževi Vinogradi za zaduženje kod OTP banke d.d., Split                                                                                                                                              
 
17.          Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Suhopolje                                                                                                                                                  
 
18.         a)      Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
              b)      Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                  
 
19.          Prijedlog zaključka o zaduženjima tijela državne uprave i drugih tijela za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije                                         
 
20.          Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Metropolitanske željezničke policije, Sjedinjene Američke Države o suradnji tijekom turističke sezone
                                  
21.          Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)            Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske (predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru)
                                                                                            
b)            Prijedlog zakona o porezu na digitalne usluge (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru) 
                                                               
c)             Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2021. godinu
                                                                                                                                      
d)            Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu
 
e)            Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2021.                                                                                                                                                 
 
22.          Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske.
 
                                                          
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
 
1.            Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 20. rujna 2022.                                                                                                                     
 
2.            Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2022/0306, u vezi sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga
                                                                                                                                                   
3.            Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu i brodica za spašavanje s autoprikolicom iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)                      
 
4.            a)            Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Konzulata (tajno)
               b)            Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata (tajno)  
                                                                                                                                  

5.            Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                             
 
6.            a)            Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
               b)            Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                               
 
7.            Kadrovska pitanja
 
8.            Informacije, pitanja i prijedlozi

Najave