150. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u ponedjeljak, 19. rujna 2022., u 14 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 12 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata                                                                                   
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
                       
4.         a)      Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

            b)      Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala                 
 
5.        a)  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu nadogradnje MR uređaja za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju  
           b)  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za sklapanje ugovora za nabavu pribora i potrošnog materijala za aparat Ilumina Nextseq 550
                                                                    
6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata                                                                                                     
7.         Prijedlog odluke o donošenju Izmjena Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine          
  
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja                                                                                              
9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Dodatka Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici 
                                                        
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Virovitici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak     
                                                                                           
11.       a)     Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
            b)     Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2
            c)     Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“
            d)     Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda                                    
 
12.       Prijedlog odluke o vraćanju u vlasništvo Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga nekretnine u Sisku oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
                                                                                                                                   
13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

           a) Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine    
           b) Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za 2021. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
                                

14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad konferencijom „Izazov promjene“.  


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. rujna 2022.   

2.          Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)                                                                                    
 
3.         Prijedlog odluke o implementaciji Mjera odgovora na krize (tajno)                               
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće        
                                                                                                          
5.         Kadrovska pitanja
 
6..         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave