Priopćenje sa zatvorenoga dijela 157. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 157. sjednice Vlade, ustvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 13. i 14. listopada 2022., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. i 18. listopada 2022., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 17. listopada 2022. te Vijeće za opće poslove (GAC), 18. listopada 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesen je Prijedlog odluke o zatvaranju Generalnog konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada se očitovala Upravnom sudu u Zagrebu u upravnom sporu protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i o provedbi Nacionalnog programa reformi te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih socijalnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Listopad/157%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2011%2010%202022%20(2).xlsx
 
Podzakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Listopad/157%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2011%2010%202022%20(1).xlsx
 
 
Što se kadrovskih pitanja tiče,
 
Nevenka Cujzek imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Petru Baraću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva obrane s danom 17. listopada 2022., do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer mu ovlast istječe 16. listopada 2022.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova te imenovan dio novih članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika.
 
Tako su zbog isteka mandata razriješeni Ana Vukas i Dražen Opalić te na osobni zahtjev Ana Kranjac. Na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav Dražen Opalić i Ana Vukas imenovani su novim članovima a Katarina Rumora novom je članicom  imenovana na prijedlog Gospodarsko socijalnog vijeća iz redova sindikata. 
 
Skupštini društva Zračna luka Zagreb d.o.o. predlaže se imenovanje Ranka Ilića za člana Uprave – direktora, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Skupštini društva Zračna luka Zadar d.o.o., temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, predlaže se imenovanje Josipa Klišmanića za člana Uprave – direktora.
 
Skupštini društva Zračna luka Split d.o.o. predlaže se imenovanje mr. sc. Lukše Novaka članom Uprave – direktorom do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 13. listopada 2022.
 
Jurica Lovrinčević imenovan je članom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove energetike.
 
Mr. sc. Mirela Zečević imenuje se ravnateljicom Hrvatske akreditacijske agencije s danom 18. ožujkom 2021., jer je presudom Upravnog suda poništeno Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnateljice Hrvatske akreditacijske agencije o provedenom postupku po raspisanom natječaju od 18. ožujka 2021. te je vraćeno na ponovni postupak.
 
Hrvatskom saboru upućen je prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije mr. sc. Danijela Žambokija, na osobni zahtjev te člana mr. sc. Dalibora Pudića zbog isteka mandata s danom 1. listopada 2022.

Pisane vijesti