Priopćenje sa zatvorenoga dijela 161. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje 161. sjednice Vlade donesen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Listopad/161%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2024%2010%202022.xlsx
 
Podzakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Listopad/161%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2025%2010%202022.xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su dosadašnji predstavnik i zamjenica predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, Dušan Mandac i Nina Bončić-Mijatović. Novom predstavnicom imenovana je Nina Bončić-Mijatović, a zamjenicom predstavnice Marija Đurić, kao predstavnice Ministarstva zdravstva.
 
Razriješeni su dosadašnji član i zamjenik člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, Dalibor Šemper i Nemanja Relić. Novim članom imenovan je Nemanja Relić, a zamjenikom člana Viktor Koska, kao predstavnici Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti