Priopćenje sa zatvorenoga dijela 163. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 163. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 8. studenoga 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske dana je suglasnost za davanje punomoći.
 
Donesen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata te Prijedlog odluke o zatvaranju konzulata. Točke su označena stupnjem tajnosti "tajno" te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješene su dosadašnja predsjednica i članica Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu – dr.sc. Marija Bubaš i Mirna Jušić. Novom predsjednicom Povjerenstva imenovana je mr.sc. Tanja Lelas, zamjenicom predsjednice Bruna Milošević, a članicom Tea Peko, kao predstavnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva financija.
 
Alen Tahiri imenovan je ravnateljem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, s danom 6. studenoga 2022., temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, jer mu ističe ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda 5. studenoga 2022.
 
Karmela Plazibat imenovana je ravnateljicom Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, s danom 6. studenoga 2022., temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, jer joj ističe ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda 5. studenog 2022.  
 
Državnoj službenici Heleni Beus dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge, s danom 6. studenoga 2022. do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ureda, a najduže do šest mjeseci, jer joj ističe mandat 5. studenoga 2022.

Pisane vijesti