182. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (182. po redu) sa sljedećim točkama dnevnog reda:
 
1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

2.            Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

3.           a)           Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
              b)           Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole.