199. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 9. ožujka 2023., u 14 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 11 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres       
                                       
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU)                                                                                                                                                     
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (EU)                                                                                      
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                           
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                 
 
6.         Prijedlog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije                                                                                                          
 
7.         Prijedlog uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama                  
 
8.         Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog savjeta za obnovu                                              
 
9.         Prijedlog uredbe o sustavu jamstva podrijetla energije (EU) 
                                                                                                                                                                        
10.       Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (EU)                                                                                                                                    
 
11.       Prijedlog odluke o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije                                                                                                        
 
12.       Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka u vezi s ublažavanjem porasta cijene plina i sprječavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu                                     
 
13.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadroplov d.d. za dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u svrhu financiranja kupnje LPG broda

b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za izmjenu državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., radi provedbe financijske sanacije društva                          
 
14.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje do 2024. godine                                                                                                              
 
15.       Prijedlog odluke o sustavu upravljanja i praćenja provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (VPZEI)                                                                           
 
16.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica                                                                                     
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sklapanje ugovora o nabavi usluga za provedbu nacionalnih ispita                                                                                                                                        
 
18.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.                                                                                                              
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.     Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:  
  1. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 9. i 10. ožujka 2023. 
  2. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 13. ožujka 2023.                                                                           
  3. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 14. ožujka 2023.                    
  4. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 14. ožujka 2023.                                                                                                                                   
 
2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno          izvješće                                                                                                                  
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave