Priopćenje sa zatvorenoga dijela 218. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 218. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 22. svibnja 2023., Vijeće za konkurentnost (istraživanje i svemir) (COMPET – Research and Space), 23. svibnja 2023., Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC - Defence), 23. svibnja 2023., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 22. svibnja 2023. te Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC - Trade), 25. svibnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesena je Odluka o deklariranju snaga u NATO te Odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točke su označene stupnjem tajnosti "povjerljivo" te ih nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.                                                                                                                
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Zrinka Raguž i Domagoj Mikulić imenovani su državnim tajnicima u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
Državnoj službenici Tatjani Vukobratović Spasojević dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za stambeno zbrinjavanje u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnoj službenici Ireni Tušek dano je ponovno ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, s danom 25. svibnja 2023., do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika glavne ravnateljice, a najduže do šest mjeseci, jer joj ističe mandat 24. svibnja 2023.
 
 
Razriješene su dosadašnja predsjednica i članica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala Marina Cvitanušić Brečić i dr. sc. Ivana Čuković-Bagić. Mr. sc. Loredana Maravić imenovana je novom predsjednicom, a dr. sc. Tibor Pentek novim članom, na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja i Rektorskog zbora Republike Hrvatske.
           
Utvrđena je lista kandidata za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj temeljem provedenog postupka po javnom pozivu, i to četiri znanstvena savjetnika ili znanstvena savjetnika u trajnom izboru, sedam redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, od kojih je najmanje jedan iz umjetničkog područja, dva profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru i dvije osobe iz područja poduzetništva, te je upućena u Hrvatski sabor na donošenje.
 
Iz redova znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru kandidati su:  dr.sc. Ivana Ujević, dr. sc. Ivana Vinković Vrček, dr. sc. Marina Mlakar, dr. sc. Damir Kralj, dr. sc. Marijana Peričić Salihović, dr. sc. Tvrtko Korbar, dr. sc. Vladimir Savić, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Domagoj Šimić, dr. sc. Slavko Perica, dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, dr. sc. Saša Puzić, dr. sc. Reana Senjković-Svrčić, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić i dr. sc. Ivor Janković.
 
Iz redova redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru kandidati su: akademik Ivan Sondi, dr. sc. Leandra Vranješ Markić, dr. sc. Borka Jadrijević, dr. sc. Hrvoje Buljan, dr. sc. Dijana Dominis Prester, dr. sc. Hrvoje Šikić, dr. sc. Sandro Nižetić, dr. sc. Lovre Krstulović-Opara, dr. sc. Alen Harapin, dr. sc. Zdravko Terze, dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, dr. sc. Ranko Biondić, dr. sc. Stjepan Strelec, dr. sc. Karin Šerman, dr. sc. Pero Raos, dr. sc. Robert Cupec, dr. sc. Goran Turkalj, akademik Ivan Petrović, dr. sc. Pavel Kobler, dr. sc. Lada Rumora, dr. sc. Alemka Markotić, dr. sc. Zoran Valić, dr. sc. Ines Drenjančević, dr. sc. Boris Dželalija, dr. sc. Josip Kusak, dr. sc. Tomislav Dobranić, dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. sc. Alan Šustić, dr. sc. Hrvoje Brkić, dr. sc. Zvonko Antunović, dr. sc. Milan Oršanić, dr. sc. Zlatko Šatović, dr. sc. Anka Ozana Čavlović, dr. sc. Branka Rešetar, dr. sc. Zdravka Aljinović, dr. sc. Danijel Labaš, dr. sc. Lorena Mošnja-Škare,  dr. sc. Tina Runjić, dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, dr. sc. Neven Vrček, dr. sc. Aleksandar Štulhofer, dr. sc. Alen Stojanović, dr. sc. Drago Jakovčević, dr. sc. Dean Učkar, dr. sc. Nebojša Stojčić, dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, dr. sc. Vlatka Domović, dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, dr. sc. Neven Ricijaš, dr. sc. Magdalena Nigoević, dr. sc. Elvio Baccarini, dr. sc. Nevio Šetić, dr. sc. Mario Cifrak, dr. sc. Ana Filipović, dr. sc. Ivan Karlić, dr. sc. Tonči Matulić, dr. sc. Mateo Žagar, dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Ivan Lupić, dr. sc. Nikša Jajac, dr. sc. Feđa Vukić, dr. sc. Igor Đerđ, prof. art. Mladen Janjanin, prof. art. dr. sc. Mia Roth-Čerina, prof. art. Mato Ilijić, prof. art. Darije Petković i prof. art. Goran Končar.
 
Iz redova profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru kandidati su dr. sc. Sanja Gongeta i dr. sc. Leo Mršić.
 
Iz područja poduzetništva kandidati su: Mladen Pejković, mr. sc. Zdeslav Milas, Darinko Bago i dr. sc. Tomislav Radoš.
 

Pisane vijesti | Priopćenja