220. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas, 25. svibnja 2023., u 12.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)                 
                       
 1. Nacrt prijedloga zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona           
 
 1. Prijedlog odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke  i Karlovačke županije                                                   
 
 1. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života               
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. i 2025. godini za sklapanje Sporazuma o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec                                                                           
 
 1.       Prijedlog odluke o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći za države Roga Afrike                                                                                                                                 
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2022. godini i dijelom u 2021. godini                                                                           
 
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskim vodama za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja kapitalnih ulaganja                                                                                            
 
 1.   a)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
              b)      Izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2022. godinu                                                                                  
 1. Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2023. godinu             
 
 1. Prijedlog odluke o sudjelovanju do pet policijskih službenika u civilnoj misiji Europske unije u Armeniji (EUMA)                                                                                      
 
 1. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Čeminac                                                                                              
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju
 
 1. a)         Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Mađarske i Ministarstva obrane Republike Hrvatske o pružanju potpore države domaćina u okviru aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj   
b)         Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o bilateralnoj suradnji između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske                                                                                             
 
 1. Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu                                                                           
 
 1. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zaključka o obvezi Vlade Republike Hrvatske da izradi nacionalni kurikulum, kurikulum nastavnih predmeta, nastavni plan i program kojima se u osnovne i srednje škole uvodi spolni odgoj (predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskome saboru)                                                
 
 1. Prijedlog izvješća o radu policije u 2022. godini                                               
 
 1. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2022. za razdoblje studeni 2022. – travanj 2023.                                                                                                       
 
 1. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“                                                                                              
 
 1. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 18. konvencijom hrvatskih izvoznika i 16. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima za 2022. godinu.                                                                              
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za opće poslove (GAC), 30. svibnja 2023.                         
b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 30. svibnja 2023.       
 
 1. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
a)         broj 2023/0071, u vezi s društvima kapitala
b)         broj 2023/0072, u vezi s vodom za ljudsku potrošnju                  
 
 1. Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2023. (vrlo tajno)                                                                                                               
 
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                          
 
 1. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu                                         
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 

Najave