Najkasnije do 1. ožujka 2026. godine planirano je u cijelosti ukloniti minsku opasnost na području cijele RH

U saborsku proceduru upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU te Prijedlog zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora. Donesena je Odluka o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije  i Dopunu odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života. Ministarstvima znanosti i obrazovanja i Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana je suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. i 2025. za sklapanje Sporazuma o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec. 

Iznoseći najnovije informacije o aktualnom stanju vezanom za područja pogođena potresom i poplave, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved pohvalio je velike Vladine napore u obnovi i revitalizaciji Banovine te nedavne aktivnosti vezane uz zaštitu od štetnog djelovanja voda i zaštitu od poplave te istaknuo ulogu Hrvatskih voda.
 
Nastavak radova na rekonstrukciji nasipa na području Siska i Petrinje i trajnoj zaštiti od poplava na području Karlovca
 
"Vodostaji svih rijeka su normalizirani, a trenutne aktivnosti sanacije šteta od poplave provode djelatnici Hrvatskih voda u koordinaciji sa županijskim i gradskim stožerima Civilne zašite", kazao je Medved te napomenuo kako je, odmah po smirivanju vremenskih uvjeta, potrebno nastaviti radove rekonstrukcije nasipa na području Siska i Petrinje.
 
"Pokazala se i nužnost nastavka radova na trajnoj zaštiti od poplava i na području Karlovca", dodao je.
 
Istaknuo je da su Hrvatske vode ugovorile radove u iznosu većem od 115 milijuna eura, od čega je gotovo 66 milijuna eura utrošeno za aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda i sustav obrane od poplava te korištenje voda i sustava vodoopskrbe.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je da je za obnovu zgrada javne namjene i prometne te komunalne infrastrukture, na području petrinjskog i zagrebačkog potresa, od 1,3 milijardi eura odobrenih iz Fonda solidarnosti, do sada realizirano 969 mil eura, odnosno 97posto.
 
"U ovom trenutku realizira se 537 projekata financiranih iz Fonda solidarnosti, od toga je 337 projekata obnove zgrada javne namjene i 200 projekata infrastrukture, ukupne vrijednosti 2,45 mlrd eura. Kada govorimo o obnovi privatnih zgrada, na području jednog i drugog potresa provede se radovi na 1004 gradilišta, bilo izgradnje zamjenskih zgrada, rekonstrukcijske i konstrukcijske obnove", kazao je Bačić.
 
Ocijenio je da bi,  prema najnovijem planu Ministarstva graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine, izvođači radova do 15. srpnja moraju predati ključeve za 57 kuća, a do kraja rujna još dodatne 34 kuće.
 
Osniva se Centar izvrsnosti za analizu podataka iz otvorenih izvora
 
U hitnu saborsku proceduru upućen je prijedlog zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora, neprofitne ustanove od interesa za Republiku Hrvatsku i međunarodnu sigurnost.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je da će Centar izvrsnosti za OSINT (Open-Source Intelligence) biti središnje mjesto znanja i iskustva u ovom području na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

"Centar izvrsnosti ovakvog tipa do sad nije formiran u međunarodnoj obavještajnoj zajednici, a činjenica da njime rukovodi Republika Hrvatska predstavlja snažan dokaz o važnosti našeg sigurnosno-obavještajnog sustava na međunarodnoj razini", rekao je.

Predloženim zakonom se uređuju djelatnost, ustrojstvo i način financiranja Centra kao neprofitne ustanove kojem je osnivač država, a osnivačka prava obavljala bi Sigurnosno-obavještajna agencija.

Centar bi, uz hrvatske predstavnike, činili predstavnici stranih sigurnosno-obavještajnih i drugih odgovarajućih službi te međunarodnih institucija, a pristupale bi mu, po njegovom osnivanju, potpisivanjem Memoranduma o suradnji.

"Osnivanje centra predstavlja i značajan iskorak u poboljšanju djelovanja svih sigurnosno-obavještajnih sustava uključenih u njegov rad na međunarodnoj razini", dodao je Medved.

Usvojen plan protuminskog djelovanja za ovu godinu

Prema planu protuminskog djelovanja, usvojenog na Vladi, u ovoj godini planira se isključenje 63 četvorna kilometra iz minski sumnjivog područja, za što je planirano utrošiti više od 53 milijuna eura od čega sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 22,5 milijuna eura.

"Također, nastavlja se sa aktivnostima obilježavanja minski sumnjivog područja, provođenje informiranja i edukacije stanovništva i kontinuirani preventivni angažman inspekcije za protuminsko djelovanje", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Istaknuo je da se ove godine planirao od mina i minske opasnosti u potpunosti osloboditi Osječko-baranjska i Šibensko-kninska županija, tako da minski sumnjivo područje na kraju godine bude manje od 100 četvornih kilometara površine, i to u četiri županije – Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj.

Raspisivanje prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Čeminca

Vlada je donijela i odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Čeminac koje je raspušteno budući da nije donijelo proračun.

Protiv te odluke Vlade predsjednik Općinskog vijeća podnio je tužbu, a Visoki upravni sud ju je odbio te su se stekli uvjeti za raspisivanje prijevremenih izbora, objasnio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 2. srpnja.

Vlada je donijela i odluku o sudjelovanju do pet policijskih službenika u civilnoj misiji Europske unije u Armeniji (EUMA), kao i odluku o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći za države Roga Afrike, u ukupnoj vrijednosti do 600.000 eura kroz trogodišnje razdoblje od 2023. do 2025. godine, a u povodu Donatorske konferencije Ujedinjenih naroda na visokoj razini za humanitarni odgovor na Rogu Afrike.
 
Vlada je dopunila odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.
 
"Dosadašnjim odlukama nisu bili obuhvaćani umirovljenici koji primaju samo inozemne mirovine, a s prebivalištem na području RH", rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te dodao da je riječ o oko 38 tisuća takvih umirovljenika. Prijave za isplatu tog dodatka traju do 31. kolovoza, a rok za isplatu bio bi listopad ove godine.  
 
Niže trošarine za najprodavanije energente
 
Izmijenjena je i uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju, a njome je smanjena trošarina na benzin, dizel i loživo ulje.
 
Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a tijekom 2023. u pet navrata izmijenila Uredbu o visini trošarine na energente i električnu energiju, odnosno snizila visinu trošarine na bezolovni motorni benzin,  dizelsko gorivo i loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata.
 
S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te za loživo ulje, za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2023., i to za 106,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina, 53,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva i 35,14 eura na 1.000 litara loživog ulja, odnosno 0,1063 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0531 eura po litri dizelskog goriva i 0,0351 eura po litri loživog ulja.
 
Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dana je suglasnost na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2022. godini i dijelom u 2021., s obzirom na činjenicu da je prirodna nepogoda suša bila proglašavana i krajem 2021. godine te su ti troškovi bili dio prijedloga za dodjelu sredstava pomoći zajedno s podacima o štetama nastalima u 2022. godini. Prikazani su podaci o ukupno prijavljenim štetama na području Republike Hrvatske nastalim uslijed prirodnih nepogoda, koje iznose 3.572.930.231,09 kuna.
 
Suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje Hrvatskih voda
 
Hrvatskim vodama dana je suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banka Zagreb radi financiranja kapitalnih ulaganja.
 
Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško te prihvatila Izvješće o ostvarivanju programa rada i financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2022. godinu. Ovaj zaključak nema utjecaja na Državni proračun Republike Hrvatske.
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2022. godinu upućen u Sabor
 
Vlada je u Hrvatski sabor uputila Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu te Izvješće o rad policije u 2022. godini.
 
Hrvatskom saboru predlaže se da ne prihvati Prijedlog zaključka o obvezi Vlade Republike Hrvatske da izradi nacionalni kurikulum, kurikulum nastavnih predmeta, nastavni plan i program kojima se u osnovne i srednje škole uvodi spolni odgoj koji je predložio Klub zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskome sabor, uz napomenu da su odgojno-obrazovna očekivanja i ishodi za osnovnu školu propisani Nacionalnim okvirnim kurikulumom (2011.), predmetnim kurikulumima i kurikulumima međupredmetnih tema, koji zajedno čine nacionalni kurikulum.
 
Prihvaćeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2022. za razdoblje studeni 2022. – travanj 2023. te Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“.
 
I na kraju, Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad 18. konvencijom hrvatskih izvoznika i 16. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima za 2022. godinu.       
 
"Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razmotrilo je zamolbu Hrvatskih izvoznika i ocijenilo da se radi o konvenciji od nacionalne važnosti koja pridonosi promicanju gospodarstva u cjelini, a koja se tradicionalno održava dugi niz godina te predlaže da Vlada Republike Hrvatske prihvati pokroviteljstvo nad predmetnom konvencijom, bez financijskih obveza", istaknuto je.
 

Pisane vijesti