Priopćenje sa zatvorenoga dijela 234. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 234. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 14. srpnja 2023. te  Vijeće za vanjske poslove (FAC), 20. srpnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
           
Utvrđen je odgovor Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije broj 2023/2031, u vezi s unutarnjim tržištem. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata Hrvatskom saboru upućen je prijedlog za razrješenje dijela članova Vijeća za elektroničke medije - Josipa Popovca, Damira Bučevića i Roberta Tomljenovića, te prijedlog za imenovanje Josipa Popovca, mr.sc. Mladena Čuture i Roberta Tomljenovića novim članovima toga Vijeća, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu. Istovremeno, Hrvatskom saboru predlaže se razrješenje te ponovno imenovanje Josipa Popovca za predsjednika Vijeća za elektroničke medije, iz reda imenovanih članova Vijeća.
 
Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje odraslih – Ivan Šimunić, dr.sc. Marko Košiček, dr.sc. Valentina Kirinić i Andreja Uroić Landekić. Novom predsjednicom Upravnog vijeća te Agencije imenovana je Ivana Pilko Čunčić, a članovima, koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje te na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća kao predstavnici sindikata i poslodavaca, imenovani su dr.sc. Miroslav Huđek, Ivan Šimunić, Andreja Uroić Landekić, Jasminka Martinović i Nada Lovrić. 
 
Zbog isteka mandata razriješeni su pa ponovno imenovani zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo Bulaja, pomoćnik ravnatelja za mirovinsko osiguranje Šimo Šiljeg i pomoćnik ravnatelja za informatiku Luka Ljubičić.
 
Maja Pupačić imenovana je zamjenicom glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, na razdoblje od četiri godine, temeljem raspisanog javnog natječaja na kojem je bila jedina kandidatkinja.
 
Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji potpredsjednici Savjeta za nacionalne manjine Mirjana Galo i Vladimir Ham, te članovi Vladimir Ham, Darko Šonc, Marija Semenjuk Simeunović, Zorica Velinovska, Zvonko Kostelnik, Branka Baksa, Mirjana Galo, Ishak Hodžić, Bruno Beljak i Danilo Ivezić. Temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, novim predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine imenovan je Tibor Varga, potpredsjednicima Milan Vukelić i Vladimir Ham, a članovima Vladimir Ham, njemačka nacionalna manjina, Darko Šonc, slovenska nacionalna manjina, Ishak Hodžić, bošnjačka nacionalna manjina, Zorica Velinovska, makedonska nacionalna manjina, Zvonko Kostelnik, rusinska nacionalna manjina, Branka Baksa, slovačka nacionalna manjina, Tibor Varga, mađarska nacionalna manjina, Zoran Ferber, židovska nacionalna manjina, Milan Vukelić, srpska nacionalna manjina, Marija Meleško, ukrajinska nacionalna manjina, Bruno Beljak, austrijska nacionalna manjina, te Danilo Ivezić, crnogorska nacionalna manjina.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Jadranski naftovod d.d. izbor Marija Rođaka, mr.sc. Ivice Nuića i Božice Makar za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im istječe mandat 23. srpnja 2023.

Pisane vijesti