Priopćenje sa zatvorenoga dijela 265. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 265. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport  (EYCS), 23. i 24. studenoga 2023., Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 27. studenoga 2023. te Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social Policy), 27. i 28. studenoga 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeni su i odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti i Obrazloženo mišljenje Europske komisije: broj 2023/0220, u vezi s transeuropskom prometnom mrežom, broj 2023/0221, u vezi s cestovnim prijevozom tereta,  broj 2023/0222, u vezi s duhanskim proizvodima, broj 2023/2092, u vezi s kaznenim postupkom te broj 2021/2259, u vezi s plavoperajnom tunom. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Utvrđen je odgovor Republike Hrvatske na repliku Europske komisije u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Vlada se očitovala Ustavnom sudu na Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 114/23. i 125/23.) te na Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 22. stavka 1. i članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 33/23.). Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.
 
 Utvrđena je Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s Akcijskim planom za otklanjanje utvrđenih rizika. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Studeni/265%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2021%2011%202023%20(1).xlsx
 
Podzakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Studeni/265%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2021%2011%202023%20(1).xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnoj službenici Ireni Tušek dano je ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika glavne ravnateljice Držanog zavoda za intelektualno vlasništvo, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika glavne ravnateljice, a najduže do šest mjeseci.
 
Izmijenjena je i dopunjena Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske na način da se dr.sc. Mario Banožić razrješuje, a Ivan Anušić imenuje članom Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku, Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatskih branitelja te Kadrovske komisije.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova i zamjenika članova Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo - Tomislav Paljak, Šime Erlić, Danijela Gaube, Ivana Muštra, Sanja Slunjski, Renata Turčić i Olivera Jovanović. Novim članovima Stalnog povjerenstva imenovani su dr.sc. Iva Ivanković, Domagoj Mikulić i Klaudija Kregar Orešković, a zamjenicama članova Ana Šutalo, Dobrila Miletić, Katica Prpić i Mirela Šavrljuga, kao predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva unutarnjih poslova i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Osijek d.o.o. imenovanje dr.sc. Jerka Glavaša za člana Nadzornog odbora toga društva, temeljem provedenog postupka za imenovanje člana Nadzornog odbora, na razdoblje od četiri godine.

Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. imenovanje Saše Bilića za predsjednika Uprave te Agencije, do provedbe natječaja za imenovanje predsjednika Uprave Agencije, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja