Ministar Beroš: Prvi put u Hrvatskoj uvodimo praćenje ishoda liječenja

„Povodom Svjetskog dana borbe protiv raka prvi put u javni zdravstveni sustav uvodimo sustavno praćenje ishoda liječenja i uspostavu registara, najavio je ministar Beroš. Naglasio je da Hrvatska ima visoku dostupnost lijekova, vrhunske stručnjake, a praćenje ishoda liječenja pridonijet će povećanju učinkovitosti i kvalitete javnog zdravstvenog sustava, otvaranju prostora za nove terapijske opcije i posljedično financijsku održivost.

Ministar zdravstva Vili Beroš objavio je da se povodom Svjetskog dana borbe protiv raka prvi put u javni zdravstveni sustav uvodi sustavno praćenje ishoda liječenja i uspostavu registara.

„Upućivanjem Pravilnika o načinu prikupljanja dokumentacije i praćenju ishoda liječenja lijekom s popisa posebno skupih lijekova u javno savjetovanje, a nakon toga i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra, Povjerenstvo za uspostavu sustava praćenja ishoda liječenja Ministarstva zdravstva uspostavlja pravni temelj prema praćenju i vrednovanju ishoda, te individualnom liječenju svakog pacijenta kako bi se pružila najbolja moguća zdravstvena skrb u odnosu na pojedinu bolest i poboljšale šanse za izlječenjem“, najavio je Beroš.

Uvođenjem sustavnog praćenja ishoda liječenja omogućuje se i evaluacija ishoda liječenja pojedinim lijekovima i bolja povezanost sudionika u zdravstvenom sustavu. Ovom specifičnom reformskom mjerom uspostavit ćemo ujednačeno i kontinuirano praćenje primjene lijekova, ali i evaluaciju ishoda liječenja u odnosu na znanstveno utemeljene dokaze kojima je određena smjernica propisivanja, kao i evaluacija ishoda u odnosu na predočenu farmakoekonomsku studiju. 

Praćenje ishoda liječenja pridonijet će povećanju učinkovitosti i kvalitete javnog zdravstvenog sustava

Ministar je naglasio da Hrvatska ima visoku dostupnost lijekova, vrhunske stručnjake, a praćenje ishoda liječenja pridonijet će povećanju učinkovitosti i kvalitete javnog zdravstvenog sustava, otvaranju prostora za nove terapijske opcije i posljedično financijsku održivost. To znači, dodao je, i uspješniju borbu protiv glavnih javnozdravstvenih problema i zadovoljstvo pacijenata.

„Mijenjamo paradigmu, u središte zdravstvenog sustava stavljamo pacijenta i sustav prilagođavamo njegovim zdravstvenim potrebama, a u središte zdravstvenih procesa stavljamo ishode liječenja“, rekao je.

Donesen Akcijski plan protiv raka

Svjetski dan borbe protiv raka, prilika je da ukažemo i na širi kontekst i svjesnost za brigu o zdravlju.  Vlada i zdravstvena administracija donijeli su Nacionalni strateški okvir protiv raka i Akcijski plan protiv raka, te su u različitoj fazi realizacije konkretne reformske mjere za koje su osigurana financijska sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pokrenut je razvoj i zdravstvene pismenosti i usvajanja zdravih životnih navika, svjesnosti o brizi i očuvanju zdravlja od najmlađe dobi. Provode se razne javnozdravstvene kampanje kojima osvješćujemo važnost ranog prepoznavanja bolesti. Napravljen je veliki zaokret prema preventivi kroz Nacionalne preventivne programe, reviziju postojećih poput Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i reorganiziranog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice te uvođenje novih kao što su Nacionalni program prevencije i ranog otkrivanja melanoma, a upravo se pokreće i novi Nacionalni program ranog otkrivanja raka prostate. Nadalje, uspostava preventivnih zdravstvenih pregleda, kao novog modela provedbe preventive. Važno je naglasiti da je zakonskim izmjenama omogućeno da se cjelokupna preventivna zdravstvena zaštita financira kroz obvezno zdravstveno osiguranje, bez dodatnog financijskog sudjelovanja osigurane osobe.
 
Ulaganja u infrastrukturu, opremu i razvoj ljudskih potencijala

Osim preventive, ulaže se u infrastrukturu i opremu. Ugovorena je povijesna nabavka 21 linearnog akceleratora i pripadajuće opreme za javni zdravstveni sustav dok se financijsko izdvajanje sustava za posebno skupe lijekove kontinuirano povećava. Sve ove aktivnosti prati reorganizacija zdravstvenog sustava kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite i uloge domova zdravlja, te reorganizaciju bolničke zdravstvene zaštite. U segmentu informatizacije sustava, uvedena je onkološka uputnica. Rezultati promjene organizacije rada se već u ovoj fazi reforme vide značajnim smanjenjem čekanja za ne hitne dijagnostičke postupke, a uvođenje onkološke uputnice je pokazalo obradu onkološki suspektnih pacijenata u roku od 4 do 7 dana.

Istovremeno se ulaže i u razvoj ljudskih potencijala u zdravstvu, povećavaju se materijalna prava zaposlenih u sustavu zdravstva, ujednačava složenost radnih mjesta, te se omogućava profesionalni razvoj stručnjaka u zdravstvu. Planom su osigurane nove 882 specijalizacije i 352 uže specijalizacije za doktore medicine u bolničkom sustavu, a dodatnim zakonskim izmjenama regulacija ugovornog odnosa liječnika na specijalizaciji.

Vlada ustrajna u provođenju Nacionalnog strateškog okvira protiv raka

„Unatoč izazovnim vremenima, uz ostale javnozdravstvene prioritete, ova Vlada jasno ustraje u važnosti provođenja Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, što je demonstrirano i Nacionalnim planom oporavka i otpornosti u kojem su predviđene brojne aktivnosti u vrijednosti 340,3 milijuna eura. Jedino sveobuhvatnim i strukturiranim promjenama možemo doći do željenih rezultata“, naveo je Beroš.

Zato, dodao je, s jasnom vizijom i konkretnim aktivnostima i mjerama idemo prema izgradnji novih temelja zdravstvenog sustava - uspostavi novih modela organizacije i upravljanja koji vode prema osiguranju razvoja i stabilnosti sustava zdravstva, s ciljem poboljšanja i rasta zdravstvenih pokazatelja.

„Našu misiju nastavljamo kroz sveobuhvatnu reformu zdravstva stvarajući, među ostalim, najbolju moguću obranu za naše građane i pacijente u borbi protiv raka“, zaključio je ministar Beroš.

Izvor: MIZ/Vlada

Pisane vijesti | Vili Beroš