283. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 8. veljače 2024., u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 9.30 na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice


1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                   

2.    Nacrt prijedloga zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (EU)  

3.    Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)           

4.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Malezije, s druge strane                                 

5.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Tajlanda, s druge strane                        

6.    Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge                  

7.    Prijedlog zaključka o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Bosiljevo - Sisak - Kozarac  i plinovoda  Lučko - Zabok                    

8.    a)    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, u svrhu financiranja kupnje brzog putničkog broda „Danica“
        b)    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, u svrhu financiranja kupnje brzog putničkog broda „Kata“                  

9.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje Aneksa Ugovoru o izvođenju radova rekonstrukcije instalacija u poslovnoj zgradi u Petrinji - zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja                                               

10.    Prijedlog odluke o pružanju pomoći Republici Azerbajdžanu            

11.    Prijedlog odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna                      

12.      Prijedlog uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru                                       

13.      Prijedlog uredbe o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske                                        

14.      Prijedlog uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni  hoteli i turistička naselja                                 

15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem  33. godišnjice početka Domovinskog rata                                     

16.      Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o proglašenju drugog tjedna u rujnu „Nacionalnim tjednom prevencije suicida i depresije“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora).        
                        
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

a)     Prijedlog odgovora Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u vezi sa zahtjevom tužitelja EVN Croatia Plin d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o., za ocjenu zakonitosti Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 49/12.)  
    b)     Prijedlog odgovora Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u vezi sa zahtjevom tužitelja EVN Croatia Plin d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o., za ocjenu zakonitosti Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 49/12.)                                         

2.    Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće   
                                        
3.    Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec siječanj 2024.
     
4.    Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. - usmeno izvješće                                           

5.    Kadrovska pitanja

6.    Informacije, pitanja i prijedlozi. 

Najave