296. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 28. ožujka 2024., u 14 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 12 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                  
 
 1. Prijedlog akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu                                                                                                                  
 
 1. Prijedlog programa politike „Put u digitalno desetljeće 2030.“                              
 
 1. Prijedlog uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma                                      
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s pomoći potrebitim građanima u opskrbi ogrjevnim drvom                                                                                                                     
 
 1. Prijedlog izmjena Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025.                    
 
 1. Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje provedbe pravnih instrumenata OECD-a iz područja rada Odbora za kemikalije i biotehnologiju OECD-a                              
 
 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola                                                                                        
 
 1. a)           Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Gradu Malom Lošinju za zaduženje kod  Hrvatske banke za obnovu i razvitak
          b)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Rakovec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
c)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Draž za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                         
 
 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu                                         
 
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti                                                                        
 
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                                                                 
 
 1. Prijedlog uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje          
 
 1. Prijedlog uredbe o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima                                                                                       
 
 1. a)         Prijedlog rješenja o razrješenju gradonačelnika Grada Gospića i njegove zamjenice
b)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Raba
c)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Otok          
 
 1. Prijedlog zaključka o provedbi preporuka sa Šeste sjednice Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije
 
 1. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, za razdoblje listopad - prosinac 2023.                          
                                                                                             
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće                                                                                                           
 1. Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu                                                      
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave