10. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (10. po redu) sa sljedećom točkom dnevnog reda:
 
1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.