142. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


1.
a) Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini
b) Izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2001. godini
2.
a) Izvješće o broju i stanju vozila vatrogasne namjene u Republici Hrvatskoj
b) Prijedlog programa nabave vozila vatrogasne namjene u Republici Hrvatskoj