138. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


Nacrt konačnog prijedloga strategije obrane Republike HrvatskeNacrt konačnog prijedloga strategije nacionalne sigurnosti Republike HrvatskeNacrt konačnog prijedloga zakona o službi u Oružanim snagama Republike HrvatskeNacrt konačnog prijedloga zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opremeNacrt prijedloga zakona o lokalnim službenicima i namještenicimaPrijedlog odluke o primjeni poticajnih mjera na području Grada Iloka, Općine Tovarnik i Općine LovasPrijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na Odluku o izmjeni Odluke o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatomPrijedlog zaključka o "CARDS Regionalnom programu za 2001. godinu".Prijedlog Odluke o izražavanju namjere Vlade Republike Hrvatske za reguliranje međusobnih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj < dopunska="">

Nacrt konačnog prijedloga strategije obrane Republike Hrvatske

Nacrt konačnog prijedloga strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske

Nacrt konačnog prijedloga zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Nacrt konačnog prijedloga zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

Nacrt prijedloga zakona o lokalnim službenicima i namještenicima

Prijedlog odluke o primjeni poticajnih mjera na području Grada Iloka, Općine Tovarnik i Općine Lovas

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na Odluku o izmjeni Odluke o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom

Prijedlog zaključka o "CARDS Regionalnom programu za 2001. godinu".

Prijedlog Odluke o izražavanju namjere Vlade Republike Hrvatske za reguliranje međusobnih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj < dopunska="">