115. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Provedba zaključka sa izvanredne sjednice Vlade Republike Hrvatske o jednokratnoj pomoći obiteljima umrlih bolesnika liječenih hemodijalizom
 2. Prijedlog odluke o Planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica
 3. Točka 3.
  1. Prijedlog zaključka o vođenim pregovorima o Privremenom sporazumu o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Europske zajednice i Republike Hrvatske
  2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o mjerarna u postupku usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s acquis communautaireom
 5. Prijedlog komunikacijske strategije za inforrniranje hrvatske javnosti o približavanju Republike Hrvatske europskim integracijama
 6. Točka 6.
  1. Prijedlog odluke o imenovanju ministra za europske integracije Nacionalnim koordinatorom za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom
  2. Prijedlog odluke o osnivanju Stalne radne skupine za praćenje provedbe sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora
  3. Prijedlog odluke o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje pri Ministarstvu financija, a u kontekstu provedbe CARDS programa
  4. Prijedlog zaključka u vezi sa sustavnom koordinacijom sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora
 7. Točka 7.
  1. Prijedlog uredbe o osnivanju Zavoda za tlo
  2. Prijedlog uredbe o osnivanju Zavoda za voćarstvo
 8. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, za izdavanje avansne garancije kupcu novogradnje 243 u Brodotrogiru d.d., Trogir
 9. Točka 9.
  1. Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje izgradnje autoceste Rijeka-Zagreb, dionice Vukova Gorica-Vrbovsko
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Europske banke za obnovu i razvoj, London, za financiranje izgradnje autoceste Rijeka-Zagreb, dionice Vukova Gorica-Vrbovsko
 10. Prijedlog odluke o ustrojavanju službeničkog suda za zaposlenike kaznionica i zatvora Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa i imenovanju predsjednika i članova suda
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kliničke bolnice Split
 12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz INOGATE Krovni sporazum o uspostavi međudržavnog sustava za transport nafte od Constantze (Rumunjska) do Omišlja (Hrvatska) i Aneksa 1 -Rješavanje sporova uz Krovni sporazum o institucijskom okviru za uspostavu međudržavnih sustava za transport nafte i plina
 13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovom unistenju


Provedba zaključka sa izvanredne sjednice Vlade Republike Hrvatske o jednokratnoj pomoći obiteljima umrlih bolesnika liječenih hemodijalizom

Prijedlog odluke o Planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica

Točka 3.
 1. Prijedlog zaključka o vođenim pregovorima o Privremenom sporazumu o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Europske zajednice i Republike Hrvatske
 2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice


Prijedlog zaključka o vođenim pregovorima o Privremenom sporazumu o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Europske zajednice i Republike Hrvatske

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o mjerarna u postupku usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s acquis communautaireom

Prijedlog komunikacijske strategije za inforrniranje hrvatske javnosti o približavanju Republike Hrvatske europskim integracijama

Točka 6.
 1. Prijedlog odluke o imenovanju ministra za europske integracije Nacionalnim koordinatorom za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom
 2. Prijedlog odluke o osnivanju Stalne radne skupine za praćenje provedbe sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora
 3. Prijedlog odluke o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje pri Ministarstvu financija, a u kontekstu provedbe CARDS programa
 4. Prijedlog zaključka u vezi sa sustavnom koordinacijom sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora


Prijedlog odluke o imenovanju ministra za europske integracije Nacionalnim koordinatorom za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom

Prijedlog odluke o osnivanju Stalne radne skupine za praćenje provedbe sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora

Prijedlog odluke o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje pri Ministarstvu financija, a u kontekstu provedbe CARDS programa

Prijedlog zaključka u vezi sa sustavnom koordinacijom sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora

Točka 7.
 1. Prijedlog uredbe o osnivanju Zavoda za tlo
 2. Prijedlog uredbe o osnivanju Zavoda za voćarstvo


Prijedlog uredbe o osnivanju Zavoda za tlo

Prijedlog uredbe o osnivanju Zavoda za voćarstvo

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, za izdavanje avansne garancije kupcu novogradnje 243 u Brodotrogiru d.d., Trogir

Točka 9.
 1. Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje izgradnje autoceste Rijeka-Zagreb, dionice Vukova Gorica-Vrbovsko
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Europske banke za obnovu i razvoj, London, za financiranje izgradnje autoceste Rijeka-Zagreb, dionice Vukova Gorica-Vrbovsko


Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje izgradnje autoceste Rijeka-Zagreb, dionice Vukova Gorica-Vrbovsko

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Europske banke za obnovu i razvoj, London, za financiranje izgradnje autoceste Rijeka-Zagreb, dionice Vukova Gorica-Vrbovsko

Prijedlog odluke o ustrojavanju službeničkog suda za zaposlenike kaznionica i zatvora Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa i imenovanju predsjednika i članova suda

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kliničke bolnice Split

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz INOGATE Krovni sporazum o uspostavi međudržavnog sustava za transport nafte od Constantze (Rumunjska) do Omišlja (Hrvatska) i Aneksa 1 -Rješavanje sporova uz Krovni sporazum o institucijskom okviru za uspostavu međudržavnih sustava za transport nafte i plina

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovom unistenju