Priopćenje sa zatvorenoga dijela 75. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 75. sjednice Vlade, utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2018/2228, u vezi s upućivanjem radnika i Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2018/2112, u vezi s gospodarenjem istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada se očitovala Trgovačkom sudu u Zagrebu vezano za darovanje nekretnine u Zagrebu.
 
Vlada je usmeno izviještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, dr.sc. Damir Trut razriješen je dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova te je imenovan ravnateljem Ravnateljstva civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova, na razdoblje od četiri godine, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Marija Pećanac imenovana je ravnateljicom Uprave za pravne poslove u zdravstvu u Ministarstvu zdravstva, na razdoblje od četiri godine, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Jadrolinija, Rijeka imenovanje Davida Sopte za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 11. rujna.
 
Donesen je Prijedlog odluke o imenovanju dr.sc. Mirte Kapural za predsjednicu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu te je upućen Hrvatskom saboru na donošenje. Istovremeno je utvrđen Prijedlog odluke za njezino razrješenje s dužnosti članice toga Vijeća, radi odlaska na novu dužnost.
 
Mr.sc. Ivana Jakir-Bajo razriješena je dužnosti članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a novim članom, kao predstavnik Ministarstva financija, imenovan je Ante Matijević.

Pisane vijesti