Ured predsjednika Vlade (Tim za Europski semestar)

Slika /00 Foto mobitel/Europski semestar/fotografije/ured predsjednika.jpg

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije (Narodne novine, br. 13/2017, 51/2017 i 97/2017), kojom se utvrđuje institucionalni okvir i postupci vezani za koordinaciju aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije na razini Vlade Republike Hrvatske, definirana je i uloga Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske u kontekstu Europskog semestra.

Navedenom Odlukom je formirana i Međuresorna radna skupina za Europski semestar (dalje u tekstu: Radna skupina) čiji su članovi predsjednik i potpredsjednici Vlade, resorni ministri te može po potrebi uključivati predstavnike Hrvatske narodne banke te drugih nadležnih tijela i institucija kao i gospodarsko-socijalnih partnera, a formirana je radi koordinacije i praćenja aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje EU-a. Istom Odlukom imenovani su koordinatori reformskih područja na razini državnih tajnika i pomoćnika ministara.
 
Sukladno Odluci, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta obavlja obavlja stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu, operativno prati i koordinira provedbu Europskog semestra u Republici Hrvatskoj, te u tim poslovima blisko surađuje s Ministarstvom financija i drugim tijelima u sustavu.
 
Osim aktivnosti koje proizlaze iz navedene Odluke, Tim za Europski semestar u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja koordinaciju među resorima na poslovima koji obuhvaćaju reforme iz područja više ministarstava ili drugih tijela državne uprave,  izrađuje analize iz područja i tematika koje su uključene u specifične preporuke Vijeća EU-a za Hrvatsku te izvršava druge poslove bitne za ciklus Europskog semestra.