Vlada pokrenula postupak izlaska iz arbitražnog sporazuma sa Slovenijom

Prva potpredsjednica Vlade Vesna Pusić podsjetila je da su nakon početaka rasprave između arbitara u predmet protiv svih pravila unošeni dodatni dokumenti i informacije. „Zbog toga smatramo da je proces kompromitiran i da je nemoguće na ovaj način nastaviti rješavati pitanje granice između Hrvatske i Slovenije“, kazala je i naglasila: „ Time ne prestaje naša želja i obaveza da tražimo način na koji ćemo riješiti pitanje granice s Republikom Slovenijom“.
30.07.2015.

Događanja

O Vladi