Ministar Miljenić o izmjenama KZ-a: Napadi na zdravstvene radnike i nastavnike gonit će se po službenoj dužnosti

Ministar Miljenić kazao je da u zakon nije ugrađena odredba da se po službenoj dužnosti gone i napadači na odvjetnike. „Mi smo skloni takvu zaštitu primijeniti i na tu struku, što će se vidjeti tijekom saborske rasprave“, dodao je.
26.03.2015.

Događanja

O Vladi