Ured predsjednika Vlade

Ured predsjednika Vlade obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito poslove:

 • sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija,
 • izrade strateških razvojnih planova i analiza,
 • pripreme prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade i usklađivanja njihove provedbe,
 • stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade, Vlade i Hrvatskoga sabora,
 • izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća,
 • koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade,
 • sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade,
 • provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u Vladi, te koordinacije rada u vezi s provedbom tog Zakona u Vladinim uredima i službama,
 • izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade,
 • komunikacije s medijima i građanima,
 • upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,
 • koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda,
 • druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

 

Predsjednik Vlade

 • mr. sc. Andrej Plenković
 • Predstavlja Vladu
 • Saziva i predsjedava sjednicama Vlade
 • Upravlja radom Vlade i potpisuje akte koje ona donosi
 • Zamjenjivanje predsjednika Vlade nije moguće u pitanjima i postupcima odlučivanja o povjerenju Vladi, imenovanju i razrješenju člana Vlade 
 • Predsjednik Vlade može članovima Vlade davati upute za rad, posebna zaduženja, i ovlastiti ih za provedbu i izvršavanje određenih projekata

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade

Radom Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.

 

Predstojnik Ureda:
 • obvezni je član svih stalnih radnih tijela Vlade,
 • sudjeluje u pripremi i sazivanju Užega kabineta u suradnji s Glavnim tajništvom te
 • sudjeluje u radu sjednice Vlade.

 

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade je mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić.Kontakt:

tel: 01/ 4569-210
e-mail: predsjednik@vlada.hr

Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade

U Službi se obavljaju poslovi:
 • sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika i sektora radi izrade stručnih mišljenja za potrebe predsjednika Vlade,
 • praćenja izrade sektorskih strateških razvojnih planova i analiza,
 • pripreme prijedloga i usklađivanja provedbe pojedinih projekata iz programa Vlade, te
 • poslovi koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora.

Služba obavlja i poslove:
 • pripreme prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sastanke Europskog vijeća u suradnji s ostalim nadležnim tijelima i druge zadaće iz područja vanjske politike i međunarodne suradnje po nalogu predsjednika Vlade;
 • poslove pripreme i organizacije sastanaka i posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu, te
 • ostale savjetodavne, analitičke, stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe predsjednika Vlade.

Službom upravlja zamjenik predstojnika Ureda Tomislav Leko.


Kontakt:

tel: 01/ 4569-210
e-mail: predsjednik@vlada.hr

Služba za odnose s javnošću

U Službi za odnose s javnošću obavljaju se poslovi:
 • izvještavanja javnosti o radu i politikama Vlade;
 • medijsko praćenje rada Vlade;
 • informiranje javnosti o radu Vlade putem internetskog portala i društvenih mreža;
 • priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program Vlade;
 • koordiniranje odnosa s javnošću Vlade i ministarstava;
 • analiza medijskih objava i drugi poslovi.

Službom upravlja glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Kontakt: 

tel: 01/ 4569-239
e-mail: press@vlada.hr