Izjava o pristupačnosti

Vlada Republike Hrvatske nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Vlade Republike Hrvatske koje se nalazi na adresi https://vlada.gov.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://vlada.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
 • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta.
 • Za dio sadržaja nisu korišteni jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja.
 • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom.
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Promjena kontrasta na pojedinim dijelovima sadržaja nije dobro podešena.
 • Slike nemaju pridružen prikladni opis.
 • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan.
 • Funkcije tipki na audio i video preglednicima su djelomično jasno označene.
 • Video zapisi ne sadrže podnaslove.
 • Djelomično je osiguran alternativni zvučni opis informacije.
 • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.
Vlada Republike Hrvatske radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 16. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Vlade Republike Hrvatske.

Izjava je zadnji put preispitana 16. rujna 2020. Vlada Republike Hrvatske će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Vladu Republike Hrvatske.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Vlade Republike Hrvatske korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: gradjani@vlada.hr .

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.