Anja Šimpraga
Potpredsjednica Vlade

Životopis

 • Anja Šimpraga
 • rođena 23. srpnja 1987. u Kninu
 • udana
 

Obrazovanje

 • 2010.- 2012. - Agronomski fakultet u Zagrebu, diplomirani agronom
 • 2006.- 2009. - Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu, prvostupnica prehrambene tehnologije 


Karijera

 • 2020. - 2022. - zastupnica u Hrvatskom saboru
 • 2016. - 2020. - zamjenica župana Šibensko-kninske županije
 • 2015. - 2016. - koordinatorica projekta: Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava
 • 2013. - 2015. - viši stručni suradnik za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Grad Knin
 

Stranačke dužnosti

 • potpredsjednica SDSS-a
 • predsjednica ŽO SDSS-a Šibensko-kninske županije
 • potpredsjednica Aktiva žena SDSS-a.
 

Jezici

 • engleski.


Ostalo

 • 2015. - 2022. potpredsjednica SNV-a
 • zamjenica predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine ŠKŽ
 • potpredsjednica Gradskog vijeća grada Knina