Damir Habijan
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Životopis

 • Damir Habijan
 • rođen 4. siječnja 1982. u Varaždinu
 

Obrazovanje

 • 2010. - položio pravosudni ispit
 • 2007. - diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diplomirani pravnik)
 

Karijera

 • 2023. - 2024. - ministar gospodarstva i održivog razvoja
 • 2021. - danas - vijećnik u Gradskom vijeću Grada Varaždina
 • 2020. - danas - zastupnik u Hrvatskome saboru
 • 2017. - 2021. - predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina
 • 2007. - 2020. - odvjetnik u Odvjetničkom društvu Uskoković & Partneri d.o.o.
 

Jezici

 • engleski
 

Ostalo

 • Iskustvo i stručnost stekao u granama prava od važnosti za korporativne klijente posebice u korporativnom i trgovačkom pravu, području financija i kreditnih institucija, te postupcima zaštite žiga i parnicama.
 
 • Svojim svestranim znanjem, analitičkim sposobnostima, pažnjom prema detaljima, inovacijama, te vještinama u vođenju projekata i rješavanju problema uspješno strukturirao, proveo i/ili osigurao kompletnu pravnu podršku brojnih akvizicija, pripajanja, spajanja, podjele i dokapitalizacije trgovačkih društava, zajedničke poslovne poduhvate, investicije, restrukturiranja, javne natječaje, pravne due diligence-e, izdavanje vrijednosnih papira te širok raspon ugovora i parnica.
 
 • U Hrvatskome saboru obnašao dužnosti člana Odbora za gospodarstvo, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbora za pravosuđe, te dužnost potpredsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.