Predstojnik Ureda predsjednika Vlade

Slika /00 Foto mobitel/Europski semestar/Članovi Vlade/4 Članovi Vlade - 14 Vlada RH/Predstojnik Ureda PVRH_Z. Frka-Petesic.jpg

Radom Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.

 

Predstojnik Ureda:
  • obvezni je član svih stalnih radnih tijela Vlade,
  • sudjeluje u pripremi i sazivanju Užega kabineta u suradnji s Glavnim tajništvom te
  • sudjeluje u radu sjednice Vlade.

 

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade je mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić.Kontakt:

tel: 01/ 4569-210
e-mail: predsjednik@vlada.hr