Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade

Slika /00 Foto mobitel/Europski semestar/Članovi Vlade/Tomislav Leko.png

U Službi se obavljaju poslovi:
  • sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika i sektora radi izrade stručnih mišljenja za potrebe predsjednika Vlade,
  • praćenja izrade sektorskih strateških razvojnih planova i analiza,
  • pripreme prijedloga i usklađivanja provedbe pojedinih projekata iz programa Vlade, te
  • poslovi koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora.

Služba obavlja i poslove:
  • pripreme prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sastanke Europskog vijeća u suradnji s ostalim nadležnim tijelima i druge zadaće iz područja vanjske politike i međunarodne suradnje po nalogu predsjednika Vlade;
  • poslove pripreme i organizacije sastanaka i posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu, te
  • ostale savjetodavne, analitičke, stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe predsjednika Vlade.

Službom upravlja zamjenik predstojnika Ureda Tomislav Leko.


Kontakt:

tel: 01/ 4569-210
e-mail: predsjednik@vlada.hr