Obilježen Svjetski dan romskog jezika

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas na obilježavanju Svjetskog dana romskog jezika. 

Tom prigodom predsjednik Vlade istaknuo je da Republika Hrvatska jamči pripadnicima svih nacionalnih manjina prava prema Ustavu Republike Hrvatske, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te najvišim međunarodnim standardima. „Zato mi je posebno drago da Vlada ima podršku i sjajnu suradnju sa svih osam zastupnika nacionalnih manjina. Unaprjeđivanje postojeće razine zaštite prava nacionalnih manjina jedan je od prioriteta Programa Vlade, a Operativni programi za pojedine nacionalne manjine, uključujući romsku, izradit će se do kraja ove godine“, rekao je.

Shvaćajući posebnosti romske nacionalne manjine, Vlada Republike Hrvatske posebnu pažnju posvećuje kontinuiranom poduzimanju mjera kako bi pripadnici romske nacionalne manjine ostvarivali sva prava, uz promicanje razumijevanja, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U izvorišnim osnovama Ustava od 22 autohtone nacionalne manjine izrijekom se navode i Romi. „Nacionalnim programom za Rome iz 2003. željelo se na sustavan način pomoći Romima u poboljšanju uvjeta življenja te se nastojalo osigurati njihovu ravnopravnost s ostalim građanima Republike Hrvatske. S tim ciljem je Hrvatska pristupila i međunarodnoj inicijativi „Desetljeće za uključivanja Roma 2005. - 2015., te je u okviru  Akcijskih  planova za Rome u navedenom desetogodišnjem razdoblju davala podršku mjerama koje su trebale pridonijeti uklanjanju diskriminacije romske nacionalne manjine i iskorjenjivanju siromaštva“, rekao je predsjednik Vlade.

Prilagođavajući nacionalne politike Okviru EU za nacionalne strategije integracije Roma, u otvorenom i uključujućem procesu donesena je Nacionalna strategija  za uključivanje Roma 2013. – 2020. Strategija obuhvaća, među ostalim, uključivanje u društveni život, rješavanje statusnih pitanja te antidiskriminacijske mjere. U okviru općih mjera za zaštitu romske nacionalne manjine, potpora romskom jeziku i kulturi ima posebno mjesto. Afirmaciji romskog jezika svakako su pridonijeli i romsko-hrvatski i hrvatsko-romski rječnik koji je tiskan uz potporu hrvatskih stručnjaka i Hrvatskog filološkog društva.

„Romski jezik se danas u Hrvatskoj može čitati u knjigama i novinama, čuje se na radiju i televiziji. Održavaju se ljetne škole, objavljuju se obrazovni materijali o romskom jeziku i književnosti, kulturi i povijesti. Prepoznavanju važnosti romskog jezika pridonose i potpore održavanju znanstvenih skupova te rastuće izučavanje romologije na Filozofskom fakultetu“, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković te upozorio kako i pored svih tih napora, određeni izazovi i dalje postoje jer su pripadnici romske nacionalne manjine i dalje među najdiskriminiranijim skupinama u hrvatskom društvu. Brojni pokazatelji na područjima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravlja ukazuju na i neprihvatljive razlike u položaju Roma i ostalih građana.

„Boljom koordinacijom, uključivanjem regionalne i lokalne razine, kao i transnacionalnom suradnjom možemo unaprijediti podršku romskoj zajednici. Sukladno načelima uključivanja Roma, i dalje očekujemo visok stupanj inicijative i suradnje romskih predstavnika. U tome će romska nacionalna manjina imati jasnu i snažnu potporu Vlade Republike Hrvatske“, poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Foto: Hina/ Denis Cerić 

Pisane vijesti | Andrej Plenković