Predsjednik Vlade: Pripremili smo mjere kojima želimo konkretno pomoći blokiranim sugrađanima i smanjiti njihov broj

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je u Banskim dvorima, zajedno s ministrom financija Zdravkom Marićem i ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem predstavio mjere i zakonske prijedloge Vlade Republike Hrvatske za rješavanje problema blokiranih građana.

Predsjednik Vlade Plenković kazao je da će se jednim zakonskim paketom dati poticaj za rješavanje problema insolventnosti velikoga broja sugrađana čiji su računi blokirani kroz duže vremensko razdoblje.

„Uredno ispunjenje dugova i plaćanje obveza standard je koji se mora poštivati jer samo tako možemo osigurati uredno funkcioniranje procedura naplate i normalno poslovanje ili zaduživanje“, upozorio je Plenković, pojasnivši da bez tih načela nema vladavine prava ni standarda  pravnog poretka na kojima je utemeljena Hrvatska.

„U svome izbornome programu kazali smo da ćemo raditi na tome da se otpišu dugovi građanima u iznosu od jedne prosječne plaće, što je bila konzervativna procjena u vrijeme izborne kampanje“, kazao je predsjednik Vlade, poručivši da se sada poruka solidarnosti prema građanima u problemima može i mora dignuti na višu razinu.

Napomenuo je da se na dan 31. ožujka ove godine u blokadi nalazilo 325.254 građana, pri čemu je iznos njihovog duga oko 43.37 milijardi kuna.

„Stoga s današnjim zakonskim prijedlozima, želimo olakšati položaj blokiranih građana i osigurati poticajni okvir koji će kontinuirano dovoditi do njihovoga smanjenja'', najavio je Plenković.

Pojasnio je kako je prvi prijedlog Zakon o otpisu dugova fizičkih osoba, a cilj je otpisati dugove građana koji su blokirani od države, lokalnih ili područnih jedinica samouprave i s njima povezanih osoba, svih onih koji su u državnom vlasništvu, poput HEP-a, različitih plinarskih društava u vlasništvu države, vodovodi, HRT.

„Ovom mjerom želimo da blokirani građani, bez potrebe za podnošenjem zahtjeva i dodatne papirologije budu oslobođeni duga do maksimalno 10.000,00 kuna. Putem ovakve jednokratne mjere planira se deblokirati račune za nešto više od 11.000 ljudi, bez da itko od njih nešto mora napraviti. Za njih će sve napraviti FINA“, kazao je predsjednik Vlade.

Povrh toga, za još jedan izrazito značajan broj građana, a to je oko 170.000 ljudi, najavio je, bit će smanjen dug, tako da će se, samo ovom mjerom, ukupni iznos duga smanjiti za oko 1 milijardu kuna.

„Na ovaj način upućujemo poruku solidarnosti javnoga sektora prema blokiranim građanima,“ kazao je predsjednik Vlade.

Kazao je da isti Zakon predviđa i drugu mjeru, a to je poticajno okruženje za privatne vjerovnike, kako bi se i njih potaknulo na doprinos u rješavanju ovog problema. „Tu mislimo na banke, telekomunikacijske tvrtke, kreditne unije, štedionice, tvrtke za kartično poslovanje...“, naveo je predsjednik Vlade i pojasnio da su mjerom predviđene porezne olakšice u sustavu poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak, tzv. porezno priznati rashod, u slučaju da i oni odluče otpisati dug do iznosa glavnice od 10.000,00 kuna.

„Stoga koristim ovu  prigodu uputim poziv svim ovim subjektima da razmotre predložene poticaje te da i oni iskažu odgovarajuću  razinu socijalne odgovornosti prema dugotrajno blokiranim građanima. Ujedno, u ovom zakonu, predvidjet ćemo i poticajni model reprogramiranja poreznog duga za blokirane građane“, naglasio je Plenković.

Dodao je da se drugi zakonski prijedlog odnosi na Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a njegov je cilj destimulirati i ograničiti dugogodišnju provedbu ovrhe na računima građana koja se pokazala bezuspješnom.

,,Zakonom se predlaže obustaviti postupanje FINA-e ako se tražbina nije naplatila u cijelosti u roku od 3 godine, uz dodatni uvjet da posljednjih 6 mjeseci nije bilo nikakve naplate po toj tražbini'', poručio je Plenković.

Predsjednik Vlade naglasio je da se mjerom neće dirati u sam dug niti će ovi dugovi biti otpušteni, već će se ograničiti trajanje onih ovrha na računima građana koje se dugi niz godina bezuspješno pokušavalo provesti.

,,Broj blokiranih građana smanjit će se za nešto više od 71.000, a iznos evidentirane blokade po računima građana, zajedno s prvom mjerom, za nešto više od 32 milijarde kuna po osnovi glavnice'', najavio je.

U pogledu trećeg prijedloga, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, pojasnio je kako se njime želi uvesti pojednostavljeni postupak stečaja koji bi omogućio blokiranim građanima da, nakon njegove provedbe, budu oslobođeni onih dugova zbog kojih su blokirani. Dodao je da su pritom ciljana skupina građani čiji su računi blokirani kroz jedno dulje vremensko razdoblje, preko 3 godine, i čija glavnica duga ne prelazi 20.000,00 kuna.

Predsjednik Vlade istaknuo je da će i u ovom postupku važiti zaštitna mjera o nemogućnosti prodaje nekretnine koju ima građanin, ako je glavnica duga do 20.000,00 kuna. Dodana je vrijednost ove mjere što omogućuje blokiranim građanima da se u konačnici trajno oslobode duga i kao takva biti će otvorena opcija za značajan broj građana.

Predsjednik Vlade Plenković govorio je i o četvrtom aspektu koji danas nije na dnevnom redu, a radi se o zaokruživanju nastojanja za rješavanje problema blokiranih građana novim Ovršnim zakonom, kao završnim normativnim rješenjem sustava naplate tražbina. Kazao je da je proces izrade ovog zakona u tijeku i da ga Vlada želi učiniti bržim, jednostavnijim i troškovno značajno jeftinijim, uz odgovarajuću razinu zaštite dostojanstva i egzistencije ovršenika.

„Siguran sam da će ovaj pristup i zajedničko djelovanje svih zakonodavnih mjera u konačnici dovesti do učinkovitijeg sustava naplate, koji će istodobno biti sposoban adekvatno rješavati problem insolventnih i dugotrajno blokiranih građana“, naveo je Plenković.

Naglasio je da je proces izrade svih ovih zakonodavnih mjera, s obzirom na njihovu važnost za velik broj građana, zamišljen kao participativan proces.

„Želimo kroz dijalog i otvorenost za sugestije, sa svim zainteresiranim akterima, čuti i uvažiti prijedloge i rješenja za poboljšanje ovih zakonskih rješenja, kako bismo na najučinkovitiji način riješili problem koji opterećuje velik broj naših sugrađana“, naveo je Plenković.

Na kraju je dodao da je namjera Vlade je da se sva tri zakonska prijedloga usvoje do kraja proljetnog zasjedanja Hrvatskoga sabora, do 13. srpnja.

Ministar financija Marić detaljnije je pojasnio prve dvije mjere za rješavanje problema prezaduženosti i blokade građana.

Zakonom o otpisu duga fizičkim osobama automatski će se otpisati dug do 10.000 kuna prema državi, jedinicama lokalne područne samouprave i povezanima osobama, ali će se također, poreznim stimulacijama, poticati i ostale vjerovnike da otpišu građanima dugovanja do 10.000 kuna. Automatskim otpisom duga bit će obuhvaćeno više od 180 tisuća građana, a 11.168 građana bit će odmah deblokirano. Također, preostali iznos duga omogućit će  reprogramiranje prema razredima, to jest visini duga.

Drugom mjerom, Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ograničava se trajanje ovrhe na novčanim sredstvima te nakon proteka tri godine, uz uvjet da u posljednjih 6 mjeseci nije bilo nikakve naplate, automatski prestaje provedba ovrhe. Ministar Marić je istaknuo da je mogućnost naplate takvih dugova manja od 1 posto te da ovom mjerom dug ne prestaje, već samo ovrha kojom se vjerovnik ne može namiriti, Također, uvodi se predujam za vjerovnike, jer je dosad ovrhovoditelju bilo najjeftinije i najjednostavnije bilo pokrenuti ovrhu nad novčanim sredstvima. „Dosadašnjom praksom sav je teret ovrhe padao na Finu, predujmom će troškove snositi i ovrhovoditelj, ali će dobiti bolje informacije o dužniku te će moći donijeti realnu i racionalnu odluku o pokretanju ili nepokretanju ovrhe na novčanim sredstvima ili pak pokušati dug naplatiti nekim drugim načinom“, istaknuo je.

Ministar Bošnjaković kazao je da će se u Zakon o stečaju, a uzimajući u obzir da je velik broj građana blokirano zbog malog iznosa, dodati pojednostavljeni postupak stečaja. Uvjet je da dug iznosi do 20.000 kuna, a blokada traje dulje od tri godine. „Potrebno je voditi računa o ravnoteži između dužnika i vjerovnika, potrebno je podmirivati obaveze i biti savjestan u svakom obvezno-pravnom odnosu“, kazao je ministar Bošnjaković, dodavši da ako netko u tri godine nije uspio naplatiti više od 20.000 i manje je od 1 posto izgleda da će se naplatiti, to neće narušiti ravnotežu između vjerovnika i dužnika.

Kazao je da je teško procijeniti koliko će biti pojednostavljenih postupaka, jer prvo treba vidjeti koliko će navedene mjere potaknuti i druge vjerovnike da se uključe, ali očekuje se stotinjak tisuća. Na kraju je naglasio da će FINA pokrenuti stečaj, ali će građani moći birati hoće li ili ne krenuti u taj postupak.Pisane vijesti | Govori i izjave | Andrej Plenković