Mjere za stambeno zbrinjavanje kao doprinos demografskoj revitalizaciji Hrvatske

U Banskim dvorima održana je 142. sjednica Vlade. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljena je 21 točka, među kojima i odgovor na interpelaciju o postupanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz nabavku eskadrile višenamjenskih borbenih aviona koju je podnijelo 16 zastupnika SDP-a. Usvojen je i prijedlog uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje.

Ministar obrane Damir Krstičević obrazložio je provedeni postupak i rekao da je interpelacija o kupnji aviona neutemeljena.
 
''Proces je proveden transparentno, nijedna država se nije žalila na natječaj'', podsjetio je te dodao da je od samoga početka u postupak bio uključen te upoznat sa svim detaljima i matični saborski Odbor za obranu.
 
Ponovio je da Hrvatska nije mogla utjecati na ishod i da nije odgovorna te posebno istaknuo da nema financijske štete.
 
''Detalje ćemo iznijeti u Saboru, a nastavljamo imati dobre odnose i s Izraelom i SAD-om'', zaključio je premijer Plenković.
 
Hrvatska među vodećim zemljama u transplantaciji organa
 
U saborsku proceduru upućen je konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima.
 
"Radi se o vrlo važnoj Konvenciji za Republiku Hrvatsku, s obzirom da je naša zemlja među vodećima zemljama u transplantaciji ljudskih organa", rečeno je u obrazloženju.
 
Također, Vlada je donijela odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, Gradsko vijeće Grada Iloka, Gradsko vijeće Grada Ogulina i Općinsko vijeće Općine Davor, jer kao predstavnička tijela u jedinicama lokalne i regionalne samouprave nisu usvojila proračune za ovu godinu, a izbori će se održati u nedjelju 10. ožujka ove godine.
 
Ministar uprave Lovro Kuščević podsjetio je da je Vlada 17. siječnja raspustila ta predstavnička tijela jer u zakonom propisanom roku nisu donijela proračun za ovu godinu, niti odluku o privremenom financiranju.
 
Za stambeno zbrinjavanje dosad uloženo 22 milijarde kuna
 
Obrazlažući prijedlog uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje, državni tajnik Mažar rekao je da i danas još osjećamo posljedice ratne štete. Podsjetio je na podatak iz 1999. godine prema kojem je izravna ratna šteta iznosila 236,4 milijarde kuna, odnosno oko 37 milijardi dolara. "Uništeno je gotovo 15 posto ukupnog hrvatskog stambenog fonda što iznosi 217.000 stanova i oko 50.000 kuća ", kazao je Mažar.
 
Dodao je da je to utjecalo ukupno na 1,4 milijuna stanovnika. "Ratna šteta u Republici Hrvatskoj iznosila je 160 posto prijeratnog BDP-a," naveo je državni tajnik, usporedivši taj podatak s, kako je rekao, "najskupljom prirodnom katastrofom modernoga doba – tsunamijem i potresom u Japanu 2011. godine, kada je ta šteta utjecala na 8 posto BDP-a Japana."
 
"Hrvatska je, kroz provedbu postupka stambenog zbrinjavanja, dosad uložila ukupno 22 milijarde kuna, odnosno - izgradila preko 156.500 obnovljenih kuća i stanova za što je utrošeno 17,5 milijardi kuna", rekao je državni tajnik Mažar.
 
Također, završetkom obnove ratom uništenih stambenih jedinica, RH je započela i s modelom darovanja građevinskog materijala obiteljima koje su se željele nastaniti na područjima od posebne državne skrbi i do danas je podijeljeno 16,1 tisuća kompleta u iznosu od 1,6 milijardi kuna.
 
Osim toga, naveo je, po posebnim je propisima država darovala i 10.164 stambene jedinice prije svega obiteljima branitelja i svima koji su se nalazili u zauzetoj tuđoj imovini.
 
Ova Vlada, istaknuo je, donijela je i novi Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima kojim je omogućeno da se svi modeli stambenog zbrinjavanja po povlaštenim uvjetima s dosadašnjih područja od posebne državne skrbi, koja su obuhvaćala 185 jedinica lokalne samouprave, prenesu na dodatnu 151 jedinicu, odnosno na ukupno 336 jedinica lokalne samouprave, što obuhvaća dvije trećine države.
 
Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić također je istaknula da će sve ove mjere doprinijeti demografskoj revitalizaciji, osobito demografski opustošenih područja, a navela je i jednu značajnu socijalnu komponentu. "Vidi se iz uredbe da će se posebno stimulirati i bodovati mlade obitelji, obitelji s više djece, osobito školske i predškolske dobi te one koje su slabijeg imovinskog statusa", rekla je ministrica.
 
Također, istaknula je da je zakon predvidio i rješavanje stambenog pitanja žrtvama nasilja u obitelji.
 
Za demografsku revitalizaciju nužna međuresorna suradnja
 
Ministrica je nabrojila neke od mjere ostalih ministarstava te naglasila nužnost međuresorne suradnje.
 
"Mislim da su suglasni brojni članovi Vlade koji su također u okviru svojih resora involvirani u nizu mjera koje poduzimamo, a usmjerene su za demografsku revitalizaciju i drago mi je da ste spomenuli i neke od aktivnosti ministra Štromara, Tolušića, ministrice Žalac, a u konačnici i porezne reforme koje su također dio tih aktivnosti, a i dobru suradnju s ministrom Goranom Marićem kada je riječ o stavljanju u funkciju brojnih objekata državne imovine", zaključio je premijer Plenković. Dodao je da je sve što radi ministar Medved i Ministarstvo hrvatskih branitelja važan segment ovih aktivnosti.
 
Za izgradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma Crikvenica nije pristigla niti jedna ponuda, pa je poništen postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene. 
 
Osječkoj Zračnoj lici Vlada je dala suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 22 milijuna kuna kod Hrvatske poštanske banke radi izmirenja dospjelih kreditnih i drugih obveza sukladno Planu poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o. za 2019. godinu. Ministar financija Zdravko Marić rekao je da će se novac iz kredita koristiti za promjenu "izrazito nepovoljne strukture duga" Zračne luke Osijek i provedbu plana poslovanja za 2019. godinu.
 
SAD ključan partner i saveznik u području obrane i sigurnosti
 
Ministarstvu obrane dana je suglasnost za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna u 2020. i 2021. godini, za prihvaćanje Pisma ponude za nabavu sustava bacača granata i taktičkih radio uređaja.
 
Ministar financija naglasio je da će ovu nabavu Ministarstva obrane u iznosu od gotovo 2 milijuna američkih dolara podmirit će američka Vlada, dok se iz državnog proračuna platiti PDV u iznosu od 3,23 milijuna kuna. Isporuka opreme predviđena je 2019., 2020. i 2021. godine, kada će MORH imati obvezu platiti PDV. Za 2019. godinu Ministarstvo obrane ima osigurana sredstva, istaknuo je ministar Marić.
 
"SAD je ključan partner i saveznik Republike Hrvatske u području obrane i sigurnosti  i upravo  u tom duhu strateškog partnerstva doniraju MORH-u sredstva i opremu", dodao je ministar obrane Krstičević.
 
Vlada je donijela i više odluka u vezi s imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, među ostalim o izboru ponuditelja i prodaji Češke vile u Visu.
Upravnom vijeću Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera" Vlada je dala suglasnost o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je dio projekta aglomeracije Plitvičkih jezera.
 
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i plaćama u zdravstvu i vanjskim poslovima
 
Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, pripaja se Ministarstvu zdravstva. Zaposlenici Agencije postaju državni službenici te je, stoga, Vlada donijela Uredbu o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva. Ministar Kujundžić napomenuo je da za provedbu ove uredbe nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
 
Također, zbog potreba obuhvata svih plaća u službi vanjskih poslova, a posebice, kako je rekla državna tajnica Metelko Zgombić obrazlažući prijedlog, "zbog predstojećeg predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU", prihvaćena je Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova. Ovom se uredbom uređuju koeficijenti složenosti poslova te utvrđuju tri razine sigurnosnih rizika u diplomatskim i konzularnim predstavništvima u inozemstvu. "Za provedbu uredbu osigurana su sredstva u državnom proračunu", naglasila je državna tajnica.
 
Vlada je prihvatila zaključke o zaduženjima središnjih tijela državne uprave i drugih tijela za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, "kako bismo", rekla je Metelko Zgombić "na učinkovit način sudjelovali u radu i na najbolji način štititi naše interese."
 
Donesena je odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između hrvatske Vlade i Kraljevine Maroka o suradnji u području turizma te, nakon prihvaćenog izvješća o vođenim pregovorima, prihvaćena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane.Pisane vijesti | Andrej Plenković