Financiranje udžbenika odnosno drugog nastavnog materijala za 3.000 učenika srednjih i 4.000 učenika osnovnih škola

U Banskim dvorima održana je 169. sjednica Vlade. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je 16 točaka dnevnog reda, među kojima Nacrt prijedloga zakona o patentu te prijedlozi odluka - o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike.

Usvojen je Nacrt prijedloga zakona o patentu. Unaprjeđuje se sustav zaštite izuma u Republici Hrvatskoj revizijom nacionalnih postupaka kojima će se osigurati veća pravna sigurnost i učinkovitost sustava patentne zaštite, te se provode mjere iz Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak naglasila je da je novost da se umjesto dosadašnjeg konsenzualnog patenta uvodi uporabni model, kojim će biti moguće zaštititi izum kraćim i jednostavnijim registracijskim postupkom.

"Povećat će se pravna sigurnost nositelja patenta u građansko-pravnim postupcima pokrenutim povodom povrede njihova prava", rekla je.

Financiranje obveznih udžbenika srednjih škola i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola

Ministrica znanosti i obrazovanja Divjak objedinjeno je obrazložila Prijedlog odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i  Prijedlog odluke o financiranju drugih
obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.                   

"Ove dvije odluke omogućavaju da za učenike koji su lošijeg imovinskog stanja, koje se utvrđuje jesu li korisnici zajamčene minimalne  naknade, osiguramo udžbenike i za te učenike koji su u srednjim školama", kazala je Divjak.

Vlada će, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, osigurati obvezne udžbenike za učenike srednjih škola te druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi,, a za učenike osnovnih škola i one koji su članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Za provedbu odluka zaduženi su Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo hrvatskih branitelja, a riječ je o financiranju udžbenika odnosno drugog nastavnog materijala za tri tisuće učenika srednjih i četiri tisuće učenika osnovnih škola.

Unaprjeđenje onkološke skrbi

Prihvaćen je Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Memoranduma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i društva Roche d.o.o. na pripremi i provedbi projekta personalizirane medicine u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda.

Predloženim zaključkom podupire se transformacija i unaprjeđenje onkološke skrbi u Republici Hrvatskoj u skrb utemeljenu na personaliziranome pristupu i liječenju zasnovanom na rezultatima genetskog profiliranja te na izvorima podataka iz kliničke prakse, a sukladno pismu namjere zaprimljenom
od društva Roche d.o.o. i društva F. Hoffmann - La Roche Ltd. koja su iskazala namjeru u sudjelovanju pripreme i provedbe ovoga projekta.

Time se omogućava Ministarstvu zdravstva daljnja suradnja sa spomenutim društvima u pripremi i provedbi projekta personalizirane medicine u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda, a koja suradnja će se urediti predmetnim Memorandumom.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izvijestio je da je Ministarstvo zdravstva zaduženo za koordinaciju svih postupaka i aktivnosti pripreme u provedbe ciljeve iz ovog zaključka u suradnju sa Zavodom za zdravstveno osiguranje.

"U ime Vlade RH Memorandum o suradnji će potpisati ministar zdravstva", dodao je.

Program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka

Obrazlažući Prijedlog odluke o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2019. godinu, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak istaknuo je da će se provesti edukacija djece i roditelja o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu te
će se osigurati pomoć stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

"Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola, a ima za cilj promociju meda lokalnih proizvođača koji se pakira u Nacionalnu staklenku za med, povećanje unosa meda u prehrani djece, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost", kazao je Majdak.

Usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o pružanju usluga nabave inozemne znanstvene baze podataka Scopus u 2019. godini.

NSK i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopili su 2015. godine sporazum o suradnji pri nabavi i osiguravanju dostupnosti elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija, te je NSK preuzela poslove usklađivanja nabave inozemnih znanstvenih baza podataka i inozemnih znanstvenih elektroničkih časopisa na nacionalnoj razini.

"Radi se o odluci koju donosimo svake godine. Dajemo suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu pristupa inozemnoj znanstvenoj bazi Scopus s dobavljačem i ta se usluga osigurava na godinu dana", napomenula je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Stanovi za potrebe MUP-a

Govoreći o Prijedlogu  odluke o davanju ovlasti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za ustupanje praznih stanova na privremeno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova ministrica znanosti i obrazovanja Divjak izvijestila je da su u Ulici grada Chicaga 122 stana od kojih je većina trenutno prazna, a 20-ak se još koristi.

"S obzirom da je potreba da za predstojeće predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije Ministarstvo unutarnjih poslova ima stanove za svoje djelatnike, s obzirom na pojačane potrebe u tom periodu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dobilo taj zahtjev. Naš je prijedlog da se ovlasti Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ustupanje ovih praznih stanova na privremeno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova", kazala je.

Decentralizacija i racionalizacija državne uprave

Vlada je prihvatila Prijedlog zaključka o zaduženjima tijela državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave. Zadužuju se nadležna tijela državne uprave da najkasnije do 10. rujna 2019. u proceduru Vlade Republike Hrvatske upute nacrte odgovarajućih izmjena zakona kojima je propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave kojima će se odnosni poslovi državne uprave povjeriti županijama, te nacrte odgovarajućih izmjena zakona kojima se propisuje dužnosnički položaj pomoćnika ministra, radi usklađivanja sa
Zakonom o sustavu državne uprave.

Državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić obrazložio je da su usvajanjem Zakona o sustavu državne uprave i cijelog paketa zakona stvoreni uvjeti za reformu javne uprave, prije svega za decentralizaciju i racionalizaciju, odnosno za depolitizaciju i profesionalizaciju.

"Propisuju se točni rokovi do kraja godine i aktivnosti kako bi reforma bila provedena", rekao je.

Vlada je dala pozitivno mišljenje na Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2018. godini, Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2018. godinu, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode te Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2018. godinu.                                                   

Gradit će se novi most preko Dragonje

Prihvaćen je Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) - Dragonja (SLO).  Most se nalazi se u graničnom području Republike Hrvatske i Republike Slovenije te je u dvojnoj ingerenciji upravljanja.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković da se prijedlogom odluke prihvaća nacrt sporazuma kao osnova za vođenje pregovora, određuje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora te ovlašćuje ministar mora, prometa i infrastrukture da u ime Vlade potpiše sporazum.

"Donošenje ove odluke nastavak je provedbe zaključka o postupku obnove ili izgradnje zamjenskog mosta preko rijeke Dragonja, a koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj u Puli, 13. rujna 2018. godine", podsjetio je Butković.

Most je dotrajao i oštećen u tolikoj mjeri da mu je narušena nosivost, izdvojio je, stoga će obje države kroz pregovore usuglasiti konačni tekst sporazuma s ciljem da se omogući sigurniji i brži prelazak granice putnicima, a posebno stanovnicima pograničnih područja.

Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad održavanjem Godišnje konferencije Akademije za politički razvoj koja će se održati u Zagrebu 18. listopada 2019. godine.

"Akademija za politički razvoj djeluje 15 godina i ovom će konferencijom obilježiti tih 15 godina rada", naglasila je potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.

Murganić i Pejčinović Burić zahvalile premijeru i kolegama

Na kraju sjednice ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić i potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić zahvalile su premijeru Andreju Plenkoviću na ukazanom povjerenju i kolegama u Vladi na suradnji.

Ministrica Murganić je u obraćanju podsjetila na mjere usvojene tijekom protekle tri godine, a imale su demografski karakter i utjecale na poboljšanje položaja socijalno ugroženih.

"Otvorili smo se građanima, udrugama, građanskim inicijativama, bez obzira što su ponekad te komunikacije bile nezgodne i teške, mislim da su izuzetno dobre", rekla je.

Obratila se i kolegama u sustavu socijalne skrbi te ima uputila zahvalu za sve što godinama rade. 

"Na tužan način je socijalna skrb javnosti prikazana kroz strašne tragedije, ali tada su i građani vidjeli koliko je taj sustav zahtjevan i koliko sam socijalni radnik ne može učiniti puno. Ja sam ih razumjela jer sam to zajedno s njima proživljavala", kazala je.

Ocijenila je i da će njezin nasljednik "ipak imati temelj na kojem će moći graditi u suradnji sa svima u sustavu, nešto što će olakšati rad socijalnim radnicima, a svakako na dobrobit građana".

Predsjedniku Vlade Plenkoviću zahvalila je što se založio da socijalni radnici dobiju status službene osobe te se na kraju ispričala kolegama ako nije ostvarila očekivanja koja je, prije svih ona sama, silno željela.

"Mislim da je moja rad u ovoj Vladi ipak ostavio traga. Svima vama hvala na podršci", rekla je na kraju.

Premijer joj je zahvalio na velikom doprinosu radu Vlade, a osobito unaprjeđenju brojnih aspekata u resoru socijalne politike, obitelji i mladih te - do sada najvećim u mandatu bilo koje vlade - aktima i politikama koje se odnose na demografsku revitalizaciju.

Pejčinović Burić, koja će najesen preuzeti dužnost glavne tajnice Vijeća Europe, u svom je obraćanju uputila zahvalu premijeru i svim članovima Vlade na povjerenju i podršci koju su joj dali u njezinoj kandidaturi.

"Mislim da je to ne samo osobni uspjeh već i uspjeh ove Vlade", rekla je govoreći o odlasku na dužnost u Vijeću Europe.

Izvor: Vlada / HinaPisane vijesti | Andrej Plenković