210. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Nacrt prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (EU)

3. Informacija o aktualnom stanju, poduzetim mjerama te preporukama koje se odnose na suzbijanje koronavirusa u Republici Hrvatskoj                                                 

4. Prijedlog uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika              

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća

6. Prijedlog odluke o provedbi vježbe „KIBERNETIČKI ŠTIT 2020.“ za uvježbavanje upravljanja u uvjetima kibernetičkih incidenata

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini, za izvođenje radova na rekonstrukciji građevine broj 62 na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr.
Franjo Tuđman“ u Zagrebu
                                                                                        

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-
goranske županije
                                                                                                    

9. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju aktivnosti i pružanje pomoći bivšim zatočenicima koji su za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku prisilno odvođeni i zatočeni na području Republike Srbije i Crne Gore                       

10. Prijedlog uredbe o objavi izmjena Statuta Svjetske turističke organizacije i Financijskih pravila u dodatku Statuta                                                                

11. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      a) Prijedlog zakona o dopuni Zakona o udomiteljstvu (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a u Hrvatskome saboru) 
      b) Prijedlog rezolucije o klimatskoj i okolišnoj krizi (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a u Hrvatskome saboru)                                                 

12. a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke o prijenosu mirovinskih prava
      b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske središnje banke o prijenosu mirovinskih prava

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odgovora Republike Hrvatske na Šesto izvješće Odbora stručnjaka o provedbi Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima od strane Republike Hrvatske                                                                            

14. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o partnerstvu vezanom uz Nacionalne frankofonske inicijative i Frankofonske inicijative institucija (2019. – 2022.)

15. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem „30. Nacionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske u Dubrovniku – Dubrovnik 2020.“ (Dubrovnik, 11. do 15. ožujka 2020. godine)

16. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

       a)  Damjana Vucelića, u vezi s državnim jamstvima za financiranje novogradnje u društvu BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o.
       b)  Sonje Čikotić, u vezi sa suzbijanjem i penaliziranjem koruptivnih radnji u javnoj upravi  

 

 

 


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
                                                                            
1.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                      

2.         Mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji – usmeno izvješće                                                                                    
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec veljaču 2020. – usmeno izvješće                                                                                      
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu  usmeno izvješće                                                                                                                                                                                 

6.         Kadrovska pitanja  
 
7.        Informacije, pitanja i prijedlozi.