Plenković: Hrvatska podržava daljnji razvoj odnosa EU-a s državama Istočnog partnerstva

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je 18. lipnja na Sastanku na vrhu članica Europske unije i šest država Istočnog partnerstva. Sastanak, u formi video-konferencije, održan je na poticaj Hrvatske kao još jedan dijalog na najvišoj razini u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.
 
Istočno partnerstvo uključuje Armeniju, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruziju, Moldovu i Ukrajinu, kao strateški okvir za izgradnju i jačanje partnerskih odnosa EU s tim dijelom Europe već 11 godina. Za Europsku uniju politika susjedstva ostaje važna poluga u promicanju demokratizacije, vladavine prava i reformi u tih 6 zemalja.
 
"Hrvatska podržava daljnji razvoj odnosa EU-a s državama Istočnog partnerstva uz čvrstu potporu europskim ambicijama onih zemalja koje žele daljnje približavanje Europskoj uniji. Dosljedno poštivanje suverenosti i teritorijalne cjelovitosti svake od država Istočnog partnerstva i mirno rješavanje sporova u skladu s međunarodnim pravom, od najveće je važnosti na tom putu,  a osobito u kontekstu niza zamrznutih konflikata", izjavio je predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković.
 
Kako bi pomogla državama Istočnog partnerstva da ublaže društveno-ekonomske posljedice pandemije koronavirusa, Europska unija je mobilizirala sredstva u okviru financijskog paketa u vrijednosti do 2,5 milijarde eura, uključujući makrofinancijsku pomoć.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Andrej Plenković