Ured za protokol

Ravnatelj: Damir Vlajčević

Adresa: Trg svetog Marka 2, 10000 Zagreb
Tel: (01) 6303-081
Fax: (01) 6303-086
E-mail: protokol@vlada.hr

Zamjenica ravnatelja: Rajna Stević
Tel: (01) 6303-083
Fax: (01) 6303-086

Ured obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade. Djelokrug Ureda je definiran Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ureda za protokol ("Narodne novine" broj 52/2012). 

Ured obavlja sljedeće stručne poslove:
  • priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade
  • priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene i radne posjete stranih dužnosnika predsjedniku Vlade i potpredsjednicima Vlade 
  • sudjeluje u pripremi i provođenju svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja za Republiku Hrvatsku u kojoj sudjeluje predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade i članovi Vlade, bilo u Vladi, Zagrebu ili na drugim lokacijama u Republici Hrvatskoj
  • predlaže i skrbi o poklonima za strane i domaće susrete predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade
  • vodi evidenciju o uručenim poklonima
  • vodi evidenciju o izvršenim programima.

Ured u obavljanju svojih poslova ostvaruje suradnju i koordinaciju s odgovarajućim službama za protokol Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Financijski dokumenti Ureda: 

Planovi nabave i sklopljeni ugovori:

   

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku