247. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.      Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.      Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

3.      Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o šumama

4.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

5.      Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. za završno usuglašavanje

6.      Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030.

7.      Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka

8.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2024. do 2030. godine, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge helikopterske hitne medicinske službe (HHMS) u Republici Hrvatskoj 

9.   
            a)  Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj suradnji u pružanju hitne zdravstvene zaštite

            b)  Prijedlog zaključka u vezi s Administrativnim sporazumom o suradnji u području hitne zdravstvene zaštite i Protokolom prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u Opću bolnicu Izola 

10.      Prijedlog odluke o dodjeli državne potpore društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. uslijed posljedica pandemije COVID-19 bolesti

11.      Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o izvođenju radova na uređenju zajedničkih dijelova poslovne zgrade u Šibeniku 

12.    
            a)  Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

            b)  Prijedlog odluke o vrijednosti koeficijenta za plaću u predstavništvu 

13.     Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

14.     Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Orahovice

15.     16. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021.

16.      Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2022. godinu

17.      Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2022. i Izvještaj o državnoj maturi provedenoj u školskoj godini 2021./2022.

18.      Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad UNICEF-ovom humanitarnom virtualnom utrkom Mliječna staza 2023.
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.     Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na tužbu Europske komisije u predmetu pred Sudom Europske unije

2.     Prijedlog zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Općine Vir

3.     Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.
         a)  Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

         b)  Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

5.     Kadrovska pitanja

6.     Informacije, pitanja i prijedlozi