Popisi i ostale informacije

 
  • Službeni upisnik - tijelo javne vlasti dužno je voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama ovog Zakona.
 
  • Popis tijela javne vlasti i adresar službenika za informiranje pronađite na mrežnim stranicama Povjerenika za informiranje.Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje vodi navedeni Popis, koji se od 1. ožujka 2016. godine obnavlja kontinuirano, u stvarnom je vremenu i sadrži ažurirane podatke za oko 6000 tijela javne vlasti.